Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een grote en groeiende groep mensen in onze samenleving vegetarisch consumeert; constaterende dat de markt voor plantaardige producten sterk groeit; verzoekt de regering, te borgen dat het mogelijk is om een mbo-koksopleiding op het roc te voltooien zonder daarbij vlees of vis te hoeven prepareren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Van Raan over toezicht op onderwijs georganiseerd door bedrijven (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over toezicht op onderwijs georganiseerd door bedrijven Motie begroting financiën Nr. 219 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat diverse bedrijven invloed uitoefenen op jonge kinderen via sponsoring, gastlessen en techniekfestivals; verzoekt de regering om, parallel aan de verkenning naar informele scholing te bezien of en hoe de Inspectie van het Onderwijs een toezichthoudende rol kan krijgen op die elementen van het onderwijs die worden georganiseerd door bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over kunst- en cultuuronderwijs door gediplomeerde vakdocenten (t.v.v. 35000-VIII-101) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Raan over vermelding van het convenant over sponsoring in schoolplannen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over vermelding van het convenant over sponsoring in schoolplannen Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderwijsinspectie geen onderzoek doet naar lesmaterialen door derden en dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van afwegingen voor het onderhouden van banden met het bedrijfsleven; constaterende dat de Minister van OCW schrijft dat, met het oog op sponsoring in lesmaterialen door derden, alertheid geboden is bij ouders, medezeggenschapsraden, besturen, schoolleiding en leraren; constaterende dat, ondanks dat het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» in het schoolplan vermeld dient te worden, dit convenant niet bij alle leden van medezeggenschapsraden, besturen, schoolleiding, ouders en leraren bekend is; verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om te verzekeren dat de onderwijsinspectie de schoolplannen altijd checkt op de aanwezigheid van een vermelding naar het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over een striktere aanpak van beïnvloeding door bedrijven (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over een striktere aanpak van beïnvloeding door bedrijven Motie begroting financiën Nr. 218 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat diverse bedrijven invloed uitoefenen op jonge kinderen via sponsoring, gastlessen en techniekfestivals; verzoekt de regering om bij de evaluatie van het convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» te bezien hoe beïnvloeding door bedrijven strikter kan worden aangepakt dan tot nu toe het geval is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van Raan over versnellen van de eiwittransitie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over versnellen van de eiwittransitie Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de markt voor plantaardige producten sterk groeit; constaterende dat het kabinet streeft naar een eiwittransitie; constaterende dat in de koksopleidingen animo en ruimte bestaat voor het versnellen van de door het kabinet gewenste eiwittransitie; constaterende dat de SBB alle mbo-opleidingen gaat doorlichten op duurzaamheid; verzoekt de regering, de SBB-doorlichting te benutten om te inventariseren hoe de koksopleidingen verder kunnen bijdragen aan het versnellen van de eiwittransitie en de doorlichting daarvan binnen redelijke tijd aan de Kamer te sturen, dan wel dat in delen te doen – zulks naar inzicht van de Minister – indien geen eindtijd van de inventarisatie gegeven kan worden en het niet in de verwachting ligt dat deze binnen redelijke termijn beschikbaar komt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...