Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen (#:-)
Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID ARISSEN C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma (#:-)
Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID HERMANS C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over meer forensisch artsen kindermishandeling (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over meer forensisch artsen kindermishandeling Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over de knelpunten bij inkoop Wmo (#:-)
Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over de knelpunten bij inkoop Wmo Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN GELUK-POORTVLIET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat kwalitatief goede hulpmiddelen uit de Wmo bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen en dat verspilling van zorggeld tegengegaan moet worden; constaterende dat er al jarenlang veel signalen zijn van problemen met de verstrekking en aanpassingen van hulpmiddelen; constaterende dat verspilling van hulpmiddelen ook veroorzaakt wordt door te weinig bovengemeentelijk handelen; constaterende dat de VNG in 2014 de Handreiking Inkoop middelen uitbracht maar deze niet het beoogde effect lijkt te hebben; constaterende dat in het voorjaar van 2018 het kabinet met een analyse komt in samenspraak met leder(in) en de VNG met als doel de gesignaleerde knelpunten op te lossen en te adresseren; verzoekt de regering om, in deze analyse mee te nemen: • best practices aanbestedingsregels hulpmiddelen; • op welke wijze het sturingsmechanisme op kwaliteit van de gemeente vergroot kan worden, bijvoorbeeld door aanscherping en bevorderen van de handleiding; • welke maatregelen er mogelijk zijn om te voorkomen dat hulpmiddelen moeten worden ingeleverd bij verhuizing en hergebruik in bredere zin bevorderd kan worden; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te informeren voor juli 2018, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten (#:-)
Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S. ...