Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) (#:-)
Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen (#:-)
Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID ARISSEN C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dijksma over een minimumprijs voor alcohol (#:-)
Motie van de leden Van der Staaij en Dijksma over een minimumprijs voor alcohol Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIJKSMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer de regering meermaals heeft gevraagd om het stunten met prijzen voor alcoholische dranken tegen te gaan met een wettelijk verbod op de verkoop van alcohol beneden de kostprijs, maar dat deze wens tot op dit moment niet uitgevoerd is omdat de gedachte leefde dat dit in strijd zou zijn met het Europees recht; overwegende dat het Europees recht blijkens een recente uitspraak van het Britse hooggerechtshof wel degelijk ruimte biedt voor het invoeren van een minimumprijs voor alcohol; verzoekt de regering, het openstaande verzoek van de Kamer alsnog uit te voeren en op korte termijn een wetsvoorstel aanhangig te maken voor het invoeren van een minimumprijs voor alcohol, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het bevorderen van schoolzwemmen (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over het bevorderen van schoolzwemmen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over de extra middelen voor huisartsen (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over de extra middelen voor huisartsen Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars (#:-)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders (#:-)
Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN DIJKSMA Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de landelijke campagne Supergewone Mensen Gezocht, met als doel het werven van nieuwe pleegouders, nog loopt tot september 2018; overwegende dat na de campagnestart 2.500 nieuwe pleegouders zijn ingeschreven, maar dit aantal achterblijft bij de doelstelling en er meer pleegouders nodig zijn; overwegende dat het Ministerie van VWS ook tot september 2018 jaarlijks een financiële bijdrage levert aan de Week van de Pleegzorg; overwegende dat in het regeerakkoord extra middelen zijn vrijgemaakt voor veilig opgroeien (meldcode, actieplan pleegzorg, FMEK); roept de regering op, de landelijke inzet voor de werving van nieuwe pleegouders meerjarig te garanderen en daartoe, in overleg met Jeugdzorg Nederland en de VNG, afspraken te maken over landelijke ondersteuning en financiering bij de werving van nieuwe pleegouders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over geen vergroting van administratieve lasten (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over geen vergroting van administratieve lasten Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over een vertrouwenspersoon bij sportverenigingen (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over een vertrouwenspersoon bij sportverenigingen Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over financiële ondersteuning voor het platform Uniek Sporten (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over financiële ondersteuning voor het platform Uniek Sporten Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Raemakers c.s. over een kindervragenuur (#:-)
Motie van het lid Raemakers c.s. over een kindervragenuur Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS C.S. ...