Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139 Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de uitvoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, in het voorjaar van 2019 een go/no-go-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren, maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, voor het voorjaar van 2019 een «go/no go»-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hijink over de optie van versterking van de maatschappelijke stage openhouden (#:-)
Motie van het lid Hijink over de optie van versterking van de maatschappelijke stage openhouden Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN HET LID HIJINK Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en de kosten van de daarvoor op te bouwen structuur; van mening dat de uiteindelijke voorgestelde infrastructuur van de maatschappelijke diensttijd wellicht grote overeenkomsten zal hebben met de reeds bestaande structuur van de maatschappelijke stage; verzoekt de regering, de optie open te houden om de besteding van deze 100 miljoen euro structureel te benutten voor de versterking van maatschappelijke stages in het onderwijs in plaats van het opbouwen van een geheel nieuwe infrastructuur voor de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk (#:-)
Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. ...