Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 4
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat de zorgsector baat heeft bij een verplichte bestuurderstoets voor alle bestuurders en niet alleen degenen die zijn aangesloten bij de NVZD; verzoekt de regering, een verplichte bestuurderstoets in te voeren voor alle bestuursfuncties in de zorg en deze onder te brengen bij de NZa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zeker 10% van de patiënten afziet van zorg vanwege de kosten; overwegende dat het eigen risico zijn doel voorbijschiet en we dit zorgstelsel zijn begonnen zonder eigen risico; verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor het afschaffen van het eigen risico, te beginnen binnen de eerstelijnszorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een dragerschapstest veel kan bijdragen aan het opsporen van erfelijke ziektes; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de dragerschapstest meer bekendheid krijgt en deze standaard aan te bieden bij ivf-behandelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het voorwaardelijk toelatingstraject (VT-traject) voor medisch geïndiceerde fysiotherapie bij circa 100 reumatische aandoeningen onhaalbaar is; verzoekt de regering om, samen met het reumaveld en het Zorginstituut te komen tot een werkwijze die wel haalbaar is, en gaat over tot de orde van de dag. ...