Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (#:-)
Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk (#:-)
Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. ...

Motie van het lid Kerstens over verwezenlijking van de doelen van de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Kerstens over verwezenlijking van de doelen van de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID KERSTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de maatschappelijke diensttijd geen speeltje voor de happy few mag worden; overwegende dat de maatschappelijke diensttijd moet bijdragen aan een inclusieve samenleving en dus vooral ook kansen moet bieden aan jongeren die nu niet zo veel kansen hebben (als bijvoorbeeld jongeren met een beperking of schoolverlaters zonder diploma); overwegende dat de maatschappelijke diensttijd voor deze laatstbedoelde jongeren een opstapje naar bijvoorbeeld een betaalde baan zou moeten zijn; verzoekt het kabinet bij de evaluatie van de plaatsvindende pilots inzichtelijk te maken op welke wijze de maatschappelijke diensttijd een en ander gaat verwezenlijken, en gaat over tot de orde van de dag. ...