Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID DIERTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst staat opgenomen dat de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd wordt ingevoerd om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving; van mening dat de maatschappelijke diensttijd enkel een succesvol project wordt als alle jongeren hierbij betrokken worden, ook jongeren die nu al moeilijk een baan of stageplek kunnen krijgen, zoals jongeren met een beperking of jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond; verzoekt de regering om, samen met de betrokken jongerenorganisaties, bij de verdere uitwerking van de maatschappelijke diensttijd in gesprek te gaan met leder(in) en migrantenjongerenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Gamechangers Academy, om te bezien hoe de maatschappelijke diensttijd inclusief ingericht kan worden, en de Kamer hierover het vierde kwartaal van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DIERTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het succes van de maatschappelijke diensttijd staat of valt met de bekendheid ervan en met de betrokkenheid van jongeren; overwegende dat het belangrijk is dat jongeren gemotiveerd worden om deel te nemen aan de maatschappelijke diensttijd, met name als vrijwilligerswerk voor hen niet vanzelfsprekend is; overwegende dat bekende personen waarmee jongeren zich kunnen identificeren, zoals bijvoorbeeld sporters of vloggers, jongeren kunnen inspireren om deel te nemen aan de maatschappelijke diensttijd; verzoekt de regering, ambassadeurs te werven met als doel jongeren bekend te maken met de maatschappelijk diensttijd en hen aan te moedigen om eraan deel te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters (#:-)
Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-138) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-138) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 146 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIERTENS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 138 Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» staat opgenomen dat de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd wordt ingevoerd om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving; van mening dat de maatschappelijke diensttijd enkel een succesvol project wordt als alle jongeren hierbij betrokken worden, ook jongeren die nu al moeilijk een baan of stageplek kunnen krijgen, zoals jongeren met een beperking of jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond; verzoekt de regering om, samen met de betrokken jongerenorganisaties, bij de verdere uitwerking van de maatschappelijke diensttijd in gesprek te gaan met Ieder(in) en migrantenjongerenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Gamechangers Academy, om te bezien hoe de maatschappelijke diensttijd inclusief ingericht kan worden en de Kamer hierover bij de evaluatie van de pilots te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (#:-)
Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord (#:-)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF (#:-)
Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...