Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen (#:-)
Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN DEN BERG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de komende jaren vele nieuwe, veelbelovende, soms dure geneesmiddelen beschikbaar zullen komen; van mening dat het voor patiënten van belang is dat zij snel toegang hebben tot deze geneesmiddelen; van mening dat de procedure rond goedkeuring, toelating en vergoeding van deze geneesmiddelen soms lang kan duren; constaterende dat de Amerikaanse Food and Drug Administration ook kijkt naar versnelde toelating; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze procedures, in overleg met betrokken partijen, al dan niet in Europees verband, efficiënter kunnen worden vormgegeven en dus korter kunnen worden en de Tweede Kamer in het tweede kwartaal 2018 over de uitkomst te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters (#:-)
Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (#:-)
Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord (#:-)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma (#:-)
Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID HERMANS C.S. ...

Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen (#:-)
Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er signalen zijn dat de kosten voor hulpmiddelen in Nederland relatief hoog zijn, soms wel tot 30% hoger dan in Duitsland; constaterende dat de patiënten, premiebetalers en verzekerden uiteindelijk voor de hogere kosten opdraaien; van mening zijnde dat gekeken moet worden hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden; van mening dat er een relatief zwakke inkoopmacht is en een sterke marktmacht vanuit de aanbieders van hulpmiddelen; verzoekt de regering, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt te vragen een onderzoek te doen naar de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen, waarbij wordt bezien welke belemmeringen en oplossingen er zijn en de Tweede Kamer daarover voor 1 juli 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van e-health (t.v.v. 34775-XV1-92) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van e-health (t.v.v. 34775-XV1-92) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN AUKJE DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92 Voorgesteld 19 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er in de zorg volop goede voorbeelden zijn die we beter zouden kunnen benutten; constaterende dat innovatie en het stimuleren van de inzet van e-health een belangrijk onderdeel zijn van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medisch-specialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg; constaterende dat het zorgveld lang niet altijd op de hoogte is van initiatieven die in andere regio's worden genomen en de resultaten hiervan; verzoekt de regering om, goede voorbeelden en initiatieven, ook op het gebied van e-health, te verzamelen, verspreiden en te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF (#:-)
Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN AUKJE DE VRIES Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er in de zorg volop goede voorbeelden zijn die we beter zouden kunnen benutten; constaterende dat innovatie en het stimuleren van de inzet van e-health een belangrijk onderdeel zijn van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medisch-specialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg; constaterende dat het zorgveld lang niet altijd op de hoogte is van initiatieven die in andere regio's worden genomen en de resultaten hiervan; verzoekt de regering, een kennisinfrastructuur in te richten, die het mogelijk maakt om goede voorbeelden en initiatieven, ook op het gebied van e-health, te verzamelen, verspreiden en te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten (#:-)
Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S. ...