Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dijksma over een minimumprijs voor alcohol (#:-)
Motie van de leden Van der Staaij en Dijksma over een minimumprijs voor alcohol Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIJKSMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer de regering meermaals heeft gevraagd om het stunten met prijzen voor alcoholische dranken tegen te gaan met een wettelijk verbod op de verkoop van alcohol beneden de kostprijs, maar dat deze wens tot op dit moment niet uitgevoerd is omdat de gedachte leefde dat dit in strijd zou zijn met het Europees recht; overwegende dat het Europees recht blijkens een recente uitspraak van het Britse hooggerechtshof wel degelijk ruimte biedt voor het invoeren van een minimumprijs voor alcohol; verzoekt de regering, het openstaande verzoek van de Kamer alsnog uit te voeren en op korte termijn een wetsvoorstel aanhangig te maken voor het invoeren van een minimumprijs voor alcohol, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over de extra middelen voor huisartsen (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over de extra middelen voor huisartsen Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) in 2020 afloopt; overwegende dat een langetermijnperspectief nodig is om te komen tot verdere implementatie van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het NPPZ om zo de palliatieve zorg in Nederland op een hoger niveau te brengen; overwegende dat voorkomen moet worden dat het NPPZ zich de komende jaren gaat richten op een afronding, omdat onduidelijk blijft hoe het NPPZ na 2020 wordt voortgezet; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de Stuurgroep Palliatieve Zorg met als doel om het NPPZ na 2020 te continueren, en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over geen vergroting van administratieve lasten (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over geen vergroting van administratieve lasten Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...