Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van het lid Kuzu over gezinnen met een migrantenachtergrond (#:-)
Motie van het lid Kuzu over gezinnen met een migrantenachtergrond Motie begroting financiĆ«n Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, concrete maatregelen te nemen teneinde aanbevelingen om de jeugdzorggezinnen met een migrantenachtergrond vroeger en eerder te laten bereiken, zoals uit het rapport Diversiteit in transitie van FORUM, van implementatie te laten voorzien door gemeenten en de voortgang van deze implementatie te bewaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over perverse prikkels in het systeem (#:-)
Motie van het lid Kuzu over perverse prikkels in het systeem Motie begroting financiĆ«n Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om bij de evaluatie van de nieuwe Jeugdwet expliciet en uitgebreid aandacht te besteden aan mogelijke door gemeenten, cliënten en zorginstellingen waargenomen perverse prikkels in het systeem van de gedecentraliseerde jeugdzorg en met voorstellen te komen om geconstateerde perverse prikkels weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...