Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een gebiedscoördinator voor windmolengebieden alleen effectief kan werken als deze breed gedragen vertrouwen geniet; verzoekt de regering om bij het aanstellen van een gebiedscoördinator ook de bewoners en belanghebbenden uit het betreffende gebied te betrekken; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten volgend jaar en de jaren erna aansluit op de verduurzamingsopgave en de vraag vanuit het innoverende bedrijfsleven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om met de partijen van het energieakkoord te bespreken hoe biostoom kan bijdragen aan het invullen van de afspraken over duurzame energie tegen lagere kosten; verzoekt de regering tevens, de bespaarde middelen terug te sluizen naar huishoudens en bedrijfsleven via een bijdrage aan isolatie en energie-innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over compensatie van de verlaging van het budget voor ECN (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over compensatie van de verlaging van het budget voor ECN Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat overgebleven geld van energie-innovatie bij het budget van topsectoren wordt geplaatst; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat dit geld aan duurzame en hernieuwbare (dus niet-fossiele) innovaties wordt besteed, en dat het mkb voor ministens 50% hier gebruik van kan maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...