Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 67) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 67) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 67 Voorgesteld 3 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering tot maximaal 2 °C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering om, inzage te geven in de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat om de doelen van het energieakkoord te kunnen halen, de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland in alle sectoren van de economie gestalte moet krijgen; overwegende dat dit ook geldt voor de sector transport en het verbruik van brandstoffen; overwegende dat er voor na 2020 geen duidelijke doelen zijn op het gebied van duurzame mobiliteit, en meer specifiek niet op het gebied van het aantal zero emission auto's, en als onderdeel hiervan het aantal zelfsturende auto's; verzoekt de regering, samen met alle relevante spelers in de transportsector, tot een duurzaam mobiliteitsakkoord te komen, met daarin concrete doelstellingen en middelen voor elektrisch vervoer en de bevordering van groen gas en waterstof als brandstoffen voor de transportsector, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos over informatie over sloop, ontruiming en evacuatie in Groningen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos over informatie over sloop, ontruiming en evacuatie in Groningen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in Groningen veel onrust is over sloop, ontruiming en evacuatie van woningen; verzoekt de regering, de informatie over ontruimde, geëvacueerde en gesloopte gebouwen (digitaal) te ontsluiten en waar dit vanwege de privacy niet kan, de informatie op gemeentelijk niveau te aggregeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 44) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 44) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr.59) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr.59) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 65 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 52) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 52) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 67 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52 Voorgesteld 27 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering tot maximaal 2°C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering om, inzage te geven in de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en gaat over tot de orde van de dag. ...