Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van het lid Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten Motie begroting financiën Nr. 155 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Europees Milieuagentschap waarschuwt dat de huidige bescherming van Europese zeeën onvoldoende is om mariene ecosystemen in stand te houden; constaterende dat de visserijvrije zone in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee slechts 0,25% van de oppervlakte bestrijkt; verzoekt de regering, meer en grotere visserijvrije Noordzeereservaten aan te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen Motie begroting financiën Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie in de tussentijdse evaluatie van de Biodiversiteitsstrategie 2020 concludeert dat Nederland onvoldoende vooruitgang boekt; constaterende dat dit deels komt doordat Nederland achterloopt met de implementatie van de Europese natuurrichtlijnen, zoals het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden door provincies; verzoekt de regering, een sterkere regierol te nemen door jaarlijkse tussendoelen te formuleren die een voorspoedige implementatie garanderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wassenberg over voorkomen dat genetisch gemanipuleerde dieren op de markt komen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Wassenberg over voorkomen dat genetisch gemanipuleerde dieren op de markt komen Motie begroting financiën Nr. 154 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Amerikaanse voedselagentschap genetisch gemanipuleerde zalm voor menselijke consumptie vorige maand heeft goedgekeurd; constaterende dat in Amerika bij verkoop niet vermeld hoeft te worden dat de vis genetisch gemanipuleerd is; constaterende dat in Nederland draagvlak voor de consumptie van genetisch gemanipuleerde dieren ontbreekt; verzoekt de regering, te voorkomen dat genetisch gemanipuleerde dieren, zoals de zalm, op de Nederlandse markt komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...