Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Motie van de leden Graus en Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten te vereenvoudigen en verkorten voor het midden- en kleinbedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Graus over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, warmtecamera's in te zetten ten behoeve van vliegende grensbrigades, Taakaccenthouders Dierenwelzijn en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de strijd tegen illegale diertransporten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Tony van Dijck over een aandeel van 20% in Air France-KLM (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Tony van Dijck over een aandeel van 20% in Air France-KLM Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN TONY VAN DIJCK Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een deel van de opbrengsten uit de verkoop van ABN AMRO aan te wenden om een aandeel van 20% in Air France-KLM te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over alleen slachten na irreversibele bedwelming (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over alleen slachten na irreversibele bedwelming Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, enkel irreversibele bedwelming toe te staan voorafgaand aan de slacht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het borgen van de concurrenitepositie van boeren, tuinders en vissers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het borgen van de concurrenitepositie van boeren, tuinders en vissers Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de concurrentiepositie van onze boeren, tuinders en vissers te borgen en te zorgen voor een betere ketenstructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het inzetten van speurhonden en paarden bij het opsporen van stropers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het inzetten van speurhonden en paarden bij het opsporen van stropers Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de pakkans van stropers groter wordt indien boswachters gebruikmaken van (speur)honden en paarden; verzoekt de regering, (speur)honden en paarden in te zetten bij het opsporen van stropers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Klever en Graus over afschaffen van alle fiscale innovatiefaciliteiten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Klever en Graus over afschaffen van alle fiscale innovatiefaciliteiten Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN GRAUS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alle in Nederland gevestigde bedrijven profiteren van lagere belastingen; overwegende dat lagere belastingen bijdragen aan een beter ondernemingsklimaat, waardoor ook meer buitenlandse bedrijven zich in Nederland willen vestigen, en deze maatregel dus meer banen oplevert bij zowel bestaande bedrijven als nieuw te vestigen bedrijven; verzoekt de regering, alle fiscale innovatiefaciliteiten af te schaffen en in plaats daarvan een generieke lastenverlichting voor alle bedrijven door te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over boswachters aansluiten op het communicatiesysteem van de politie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over boswachters aansluiten op het communicatiesysteem van de politie Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat boswachters steeds vaker te maken krijgen met agressie, geweld en bewapende bendes; verzoekt de regering, boswachters aan te sluiten op het communicatiesysteem gebruikt door de politie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Klever over recidivisten onder wanbetalende decentrale overheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Klever over recidivisten onder wanbetalende decentrale overheden Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, recidivisten onder wanbetalende decentrale overheden openbaar te maken en bij voortdurende herhaling te korten op het Gemeente- en/of Provinciefonds, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Graus (t.v.v. 34300-XIII, nr. 123) over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten en mensenhandel (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Graus (t.v.v. 34300-XIII, nr. 123) over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten en mensenhandel Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 167 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 123 Voorgesteld 2 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, warmtecamera’s in te zetten ten behoeve van vliegende grensbrigades, Taakaccenthouders Dierenwelzijn en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de strijd tegen illegale diertransporten en mensenhandel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Klever en Graus over focussen op verbeteren van het ondernemingsklimaat (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Klever en Graus over focussen op verbeteren van het ondernemingsklimaat Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN GRAUS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met het huidige beleid de werkloosheid volgend jaar nauwelijks afneemt; overwegende dat het aantal investeringen door internationale bedrijven in Nederland vorig jaar gedaald is; verzoekt de regering, zich bij het Ministerie van Economische Zaken meer te focussen op het verbeteren van het ondernemingsklimaat om zodoende de werkloosheid aan te pakken en de Kamer te rapporteren over de maatregelen die daarvoor zijn genomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Graus over onderzoek naar de haalbaarheid van het Stable Safe systeem (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over onderzoek naar de haalbaarheid van het Stable Safe systeem Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sinds 2006 meer dan 1.800.000 dieren levend zijn verbrand tijdens stalbranden; voorts constaterende dat er na de aangenomen motie-Graus waarin om een stalbrandpreventieplan wordt verzocht enkele Nederlandse uitvinders een eenvoudig vluchtsysteem (Stable Safe) bedachten om dit dierenleed te beperken dan wel te voorkomen; verzoekt de regering, de haal- en faalbaarheid van het Stable Safe systeem middels een proefopstelling te onderzoeken met medewerking van Brandweer Nederland, LTO Nederland en de betrokken verzekeringsmaatschappijen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over verlagen van het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over verlagen van het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de hoge kosten van veterinaire zorg en noodhulp door een groeiend aantal diereigenaren niet meer gedragen kan worden; verzoekt de regering, diverse mogelijkheden te onderzoeken tot verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige zorg en noodhulp van 21% naar 6%, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over voorkomen van juridische geschillen voor franchisenemers (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over voorkomen van juridische geschillen voor franchisenemers Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot aantal geschillen in de franchisesector ontstaan door een falende precontractuele fase en/of het niet (tijdig) kunnen verkrijgen van de benodigde (financiële) informatie; verzoekt de regering om zich in te zetten, de positie van franchisenemers in de precontractuele fase te verbeteren ter voorkoming van talloze en kostbare juridische geschillen en daaruit voortvloeiende sociaaleconomische problemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over verbetering van de positie van franchisenemers (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over verbetering van de positie van franchisenemers Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groeiend aantal franchisenemers onvoldoende wordt beschermd door de geldende «erecode»; voorts constaterende dat diverse belangenverenigingen ten behoeve van franchisenemers de noodklok luiden over machtsmisbruik door franchiseverleners; verzoekt de regering, te bezien welke vorm en mate van kaderstelling men nodig acht om de positie van franchisenemers te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...