Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten volgend jaar en de jaren erna aansluit op de verduurzamingsopgave en de vraag vanuit het innoverende bedrijfsleven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren (t.v.v. 34300-XIII, nr. 55) over het financieel faciliteren van getijdenenergie (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren (t.v.v. 34300-XIII, nr. 55) over het financieel faciliteren van getijdenenergie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat getijdenenergie veel potentie heeft, zowel wat betreft duurzame opwekking en als exportproduct; overwegende dat private investeerders willen investeren in het aantonen dat getijdenenergie ook op grote schaal kan werken; verzoekt de regering, dit binnen de bestaande regelingen financieel te faciliteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het borgen van de concurrenitepositie van boeren, tuinders en vissers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het borgen van de concurrenitepositie van boeren, tuinders en vissers Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de concurrentiepositie van onze boeren, tuinders en vissers te borgen en te zorgen voor een betere ketenstructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de financiering van het groen onderwijs (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de financiering van het groen onderwijs Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een forse financiële achterstand ontstaan is voor het groen onderwijs ten opzichte van het overige onderwijs; verzoekt de regering, objectief onderzoek te laten doen naar het belang van bekostiging groen onderwijs in het kader van onze economie en in een visiebrief op het groen onderwijs de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering tevens, nader in te vullen op welke wijze het groenonderwijsbudget in de komende jaren zal worden bijgesteld, waarbij expliciet wordt gewaarborgd dat bekostiging van groene en niet groene opleidingen gelijk getrokken wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat getijdenenergie veel potentie heeft, zowel wat betreft duurzame opwekking en als exportproduct; overwegende dat private investeerders willen investeren in het aantonen dat getijdenenergie ook op grote schaal kan werken; verzoekt de regering, dit financieel te faciliteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het inzetten van speurhonden en paarden bij het opsporen van stropers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over het inzetten van speurhonden en paarden bij het opsporen van stropers Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de pakkans van stropers groter wordt indien boswachters gebruikmaken van (speur)honden en paarden; verzoekt de regering, (speur)honden en paarden in te zetten bij het opsporen van stropers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over boswachters aansluiten op het communicatiesysteem van de politie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over boswachters aansluiten op het communicatiesysteem van de politie Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat boswachters steeds vaker te maken krijgen met agressie, geweld en bewapende bendes; verzoekt de regering, boswachters aan te sluiten op het communicatiesysteem gebruikt door de politie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BOSMAN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de Kamer middels het Energierapport te informeren over het perspectief en de voor- en nadelen van thoriumenergie in overleg met de experts van de TU Delft en dat te betrekken bij de energiedialoog, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Agnes Mulder en Dijkgraaf over doorrekenen van het voorstel voor de geïntegreerde Wbso/RDA (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Agnes Mulder en Dijkgraaf over doorrekenen van het voorstel voor de geïntegreerde Wbso/RDA Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIJKGRAAF Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wbso en de RDA worden samengevoegd en dat daarbij geen herverdeling van innovatiegelden bedoeld is; overwegende dat door het vervallen van de cap in de RDA het aannemelijk is dat grote bedrijven een groter beroep kunnen doen op de samengevoegde innovatieregeling ten koste van het mkb; overwegende dat het belangrijk is dat bij de geïntegreerde regeling twee derde deel van de middelen naar het mkb blijft gaan; verzoekt de regering, het voorstel voor de geïntegreerde Wbso/RDA door te rekenen op de huidige aanvragen en hierbij een inzicht te geven in de verschuivingen tussen en binnen de groepen kleine, middelgrote en grote bedrijven; verzoekt de regering tevens, de doorberekening voor 1 november 2015 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat overgebleven geld van energie-innovatie bij het budget van topsectoren wordt geplaatst; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat dit geld aan duurzame en hernieuwbare (dus niet-fossiele) innovaties wordt besteed, en dat het mkb voor ministens 50% hier gebruik van kan maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...