Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van de leden Dik-Faber en Klaver over het tegengaan van voedselverspilling (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Klaver over het tegengaan van voedselverspilling Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KLAVER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid zich tot doel heeft gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2009 en dat de voedselverspilling in 2012 nog op hetzelfde niveau lag als in 2009; overwegende dat pas eind 2016 duidelijk zal worden of de doelstelling van 20% minder verspilling in 2015 zal worden gehaald; verzoekt de regering, bij de volgende update van de Monitor Voedselverspilling (met daarin cijfers over 2013) in overleg met de Alliantie Verduurzaming Voedsel met concrete maatregelen te komen om voedselverspilling tegen te gaan, indien blijkt dat geen significante verbetering is opgetreden ten opzichte van 2012, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie van het lid Klaver over de Marker Wadden (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Klaver over de Marker Wadden Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID KLAVER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Marker Wadden binnen de topsector water aangewezen is als voorbeeld hoe via learning by doing nieuwe waterbouwkundige kennis wordt gegenereerd; constaterende dat de criteria binnen het topsectorenbeleid zorgen dat bedrijven die willen investeren in de Marker Wadden aanspraak kunnen maken op daarvoor bestemde TKI-gelden maar dat deze niet direct ten goede kunnen komen aan de ontwikkeling van de Marker Wadden; overwegende dat de Marker Wadden een innovatief natuurproject is met een grote economische waarde; verzoekt de regering, de ontwikkelaars van de Marker Wadden te helpen bij de verdere realisatie van dit unieke project, bijvoorbeeld door te zorgen dat TKI-gelden gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van de Marker Wadden, en gaat over tot de orde van de dag. ...