Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van het lid Ouwehand over het inzicht dat "groene groei" een illusie is (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over het inzicht dat "groene groei" een illusie is Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat oneindige economische groei op een eindige planeet onmogelijk is; constaterende dat onze huidige productie en consumptie de draagkracht van de aarde al ver overschrijdt; komt tot het inzicht dat «groene groei» een illusie is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Ouwehand over een heffing op stikstofproductie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over een heffing op stikstofproductie Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat stikstofdepositie belastend is voor veel kwetsbare natuurgebieden; van mening dat het, indachtig het «de vervuiler betaalt»-principe rechtvaardig en effectief is om de kosten van de stikstofbelasting neer te leggen bij de veroorzakers ervan; verzoekt de regering, een heffing op te leggen aan de stikstofproductie in de veehouderij, en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de natuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over ongedaan maken van de bezuinigingen op het natuurbudget (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over ongedaan maken van de bezuinigingen op het natuurbudget Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat natuur de basis is van ons bestaan en bovendien een intrinsieke waarde heeft; constaterende dat er nog steeds 50% van het natuurbudget is wegbezuinigd ten opzichte van 2010; constaterende dat het huidige beperkte natuurbudget niet voldoende is om ons natuurlijk kapitaal in Nederland goed te onderhouden en door te geven aan volgende generaties; verzoekt de regering, op zoek te gaan naar voldoende aanvullende middelen om de bezuinigingen op het natuurbudget van de afgelopen jaren ongedaan te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ouwehand over validatie van alternatieven voor dierproeven (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Ouwehand over validatie van alternatieven voor dierproeven Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op dit moment de acceptatie van alternatieven voor dierproeven door Europese regels belemmerd wordt en tot wel 30 jaar kan duren; constaterende dat de Kamer via motie-Heerema/Ouwehand (33 692, nr. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...