Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten (Dossier 34000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Smaling over het in Groningen te bouwen windpark N33 (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Smaling over het in Groningen te bouwen windpark N33 Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er voor het bij het in Groningen te bouwen windpark N33 vijf verschillende varianten zijn voorgesteld door de ontwikkelaars, en door de provincie Groningen nog een zesde variant is gepresenteerd; constaterende dat de door de provincie Groningen aangedragen zesde variant weliswaar minder woningen belast dan de eerdere varianten, maar onvoldoende draagvlak heeft omdat het hele dorp Meeden binnen de zwaarste geluidszone komt te liggen; constaterende dat een alternatieve zevende variant, voorgesteld door de gemeente Menterwolde, breed gedragen wordt onder de bevolking van Menterwolde; constaterende dat het college van gedeputeerde staten, ondanks dit brede draagvlak, heeft aangegeven de alternatieve variant niet te willen onderzoeken; verzoekt de Minister, de door de gemeente Menterwolde breed gedragen variant op haalbaarheid te onderzoeken of te laten onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat maximaal draagvlak rond de ontwikkeling van wind op land cruciaal is; constaterende dat verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling van wind op land thans verschillende gedragscodes hanteren; verzoekt de regering, processen die geleid hebben tot maximaal draagvlak zoals bij «Fryslan foar de wyn» als leidraad te nemen bij verdere ontwikkeling van wind op land, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Smaling en Agnes Mulder (t.v.v. 34000-XIII, nr. 99) over het in Groningen te bouwen windpark N33 (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Smaling en Agnes Mulder (t.v.v. 34000-XIII, nr. 99) over het in Groningen te bouwen windpark N33 Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 99 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de doelen uit het energieakkoord voor Wind op Land gehaald dienen te worden met draagvlak; constaterende dat er voor het bij Groningen te bouwen windpark N33 vijf verschillende varianten zijn voorgesteld door de ontwikkelaars, en door de provincie Groningen nog een zesde variant is gepresenteerd; constaterende dat de door de provincie Groningen aangedragen zesde variant weliswaar minder woningen belast dan de eerdere varianten, maar onvoldoende draagvlak heeft omdat het voorgestelde windpark zeer dichtbij het dorp Meeden komt te liggen; constaterende dat een alternatieve zevende variant, voorgesteld door de gemeente Menterwolde, breed gedragen wordt onder de bevolking van Menterwolde; constaterende dat het college van gedeputeerde staten, ondanks dit brede draagvlak, heeft aangegeven de alternatieve variant niet te willen onderzoeken; verzoekt de regering, de ruimte te geven aan de provincie Groningen om de door de gemeente Menterwolde breed gedragen variant op haalbaarheid te onderzoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...