Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 42) over de rol van de Autoriteit Consument en Markt Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 61) over ondersteuning van de land- en tuinbouwexport (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. (t.v.v. 34000-XIII, nr. 61) over ondersteuning van de land- en tuinbouwexport Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 93 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de agenda van de top over dierenwelzijn (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de agenda van de top over dierenwelzijn Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een dierenwelzijnstop wil gaan organiseren; verzoekt de regering, de volgende onderwerpen ook op de agenda te zetten bij deze top: – omgaan met vlees van gevaccineerde dieren en de financiële gevolgen voor individuele veehouders bij dierziekte-uitbraken; – en de toelating van eieren uit derde landen in de Europese Unie met lagere dierenwelzijnseisen dan minimaal vereist in de Europese Unie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over niet rigide toepassen van EU-richtlijnen (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over niet rigide toepassen van EU-richtlijnen Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze een richtlijn van de Europese Unie uitwerken, rekening houdend met de specifieke situatie, belangen en tradities in hun eigen land; verzoekt de regering, richtlijnen niet rigide toe te passen doch vorm en uitvoerbare middelen te kiezen die rekening houden met de nationale belangen van onze boeren, tuinders en vissermannen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus c.s. over extraheren van zeer schaarse fosfaten (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over extraheren van zeer schaarse fosfaten Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over het SBIR-programma Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. (t.v.v. 34000-XIII nr. 72) over extraheren van zeer schaarse fosfaten (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. (t.v.v. 34000-XIII nr. 72) over extraheren van zeer schaarse fosfaten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 94 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over het herstellen van de markt bij ernstige dierziekten (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over het herstellen van de markt bij ernstige dierziekten Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de dierlijke sectoren bij een dierziekte-uitbraak te maken zullen hebben met sterke prijsdalingen omdat vlees van gevaccineerde dieren niet meer over de grens gewild zal zijn; verzoekt de regering, in overleg met de dierlijke sectoren een mechanisme te ontwikkelen om de markt te herstellen bij ernstige dierziekte-uitbraken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij-akte (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij-akte Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te bezien of naast onze eeuwenoude (natuurlijke) bejaag- en verjaagmethoden middels de valk en havik, ook de buizerd en arend kunnen worden opgenomen in het huidige opleidingsstelsel van valkerij-akte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over ondersteuning van de land- en tuinbouwexport (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Geurts c.s. over ondersteuning van de land- en tuinbouwexport Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de rol van de mededingingsautoriteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...