Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van het lid Van Klaveren over bejaagbare ganzensoorten (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Klaveren over bejaagbare ganzensoorten Motie begroting financiĆ«n Nr. 92 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederlandse boeren nog immer forse schade ondervinden als gevolg van vraat door ganzen aan landbouwgrond; constaterende dat, hoewel de Europese Vogelrichtlijn diverse ganzensoorten als bejaagbaar beschouwt, deze soorten niet zijn opgenomen in de Nederlandse Flora- en faunawet; verzoekt de regering: – de grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans op te nemen als bejaagbare soorten in de Nederlandse Flora- en faunawet; – tegelijkertijd de geldende schaderegeling voor boeren in stand te houden totdat de aantallen van genoemde ganzensoorten in Nederland zijn teruggebracht naar het niveau van 2005; – het huidige onderscheid tussen jaarronde en overwinterende soorten te schrappen totdat het totale aantal ganzen in Nederland is teruggebracht naar het niveau van 2005, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest Motie begroting financiƫn Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...