Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord stelt dat de EU-doelen voor een duurzame energievoorziening leidend zijn en dat het EU-doel voor duurzame energie in Nederland 14% in 2020 is; overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving het regeringsbeleid, inclusief de green deal, heeft beoordeeld en dat daaruit blijkt dat de regering het bindende EU-doel voor schone energie met het huidige beleid niet haalt; verzoekt de regering uiterlijk voor 1 maart 2012 met voorstellen te komen waarmee Nederland het bindende EU-doel voor schone energie wel gaat halen en deze voorstellen door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over een ambitieus Europees beleid (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over een ambitieus Europees beleid Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de energiemarkt zich van een nationale tot een Europese markt heeft ontwikkeld; overwegende, dat voor het verduurzamen van de Europese energiemarkt Europese afspraken nodig zijn; verzoekt de regering zich samen met koplopers zoals Denemarken in te zetten voor een ambitieuzer Europees beleid op het gebied van schone energie en energiebesparing, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over steun aan netbeheerders (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over steun aan netbeheerders Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Van Tongeren / Wiegman-van Meppelen Scheppink over de kosten en werkgelegenheidseffecten van kernenergie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Wiegman-van Meppelen Scheppink over de kosten en werkgelegenheidseffecten van kernenergie Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering vergunning wil verlenen voor de bouw van nieuwe kerncentrales als marktpartijen daarvoor een vergunning aanvragen; overwegende, dat uit studies van onder meer CE Delft, Ecofys en Spring Associates blijkt dat kernstroom duur is en weinig werkgelegenheid oplevert; verzoekt de regering om een onafhankelijke expert een review uit te laten voeren naar de kosten en werkgelegenheidseffecten van kernenergie in vergelijking met schone energie en energiebesparing, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren c.s. over een green deal board (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over een green deal board Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie Van Tongeren over inbeslagname van gedode walvissen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren over inbeslagname van gedode walvissen Motie begroting financiën Nr. 183 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ondersteunende handelingen aan iedere vorm van walvisjacht onwenselijk zijn; overwegende dat handel in alle walvisachtigen is verboden onder het Cites-verdrag, Nederland heeft daarop geen uitzondering gemaakt bij ondertekening; overwegende dat Nederland onder GATT art XX, lid g, over kan gaan tot inbeslagname van producten gemaakt van walvissen; verzoekt de regering, te handelen in de geest van het Cites-verdrag en geen gedode walvissen via Nederlandse (lucht)havens door te laten voeren en deze dus in beslag te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...