Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie Van Gerven over een onderzoek inzake vrijhandelsverdragen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over een onderzoek inzake vrijhandelsverdragen Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een onderzoek te starten waarin de situatie voor en na afsluiting van vrijhandelsverdragen wordt bestudeerd betreffende landrechten van met name kleinere boeren en inheemse bevolking en betreffende de mate van zelfvoorzienendheid in voedsel (netto-importeur dan wel exporteur); verzoekt de regering tevens te onderzoeken in hoeverre normverlagingen betreffende sociale wetgeving, milieuwetgeving en landrechtenwetgeving in de context van deze verdragen worden verzocht van Europese dan wel Nederlandse zijde, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over een verbod op tentoonstellen van doorgefokte dieren (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over een verbod op tentoonstellen van doorgefokte dieren Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een verbod in te stellen op het tentoonstellen van doorgefokte dieren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over 100% duurzame nieuwbouw van stallen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over 100% duurzame nieuwbouw van stallen Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het met de doelstelling van 100% duurzame nieuwbouwstallen in 2015 niet waarschijnlijk is dat de door de regering in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij vastgestelde doelstelling van een volledig duurzame veehouderij in 2023 gehaald gaat worden; verzoekt de regering de doelstelling van 100% duurzame nieuwbouw van stallen op 2012 te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over verbod op landgrabbing (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over verbod op landgrabbing Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering Nederlandse bedrijven, beleggingsfondsen en pensioenfondsen die zich schuldig maken aan «landgrabbing» in ontwikkelingslanden, hierop aan te spreken en ten minste uit te sluiten van handelsmissies en overheidssubsidies; verzoekt de regering te ijveren voor een Europees verbod op «landgrabbing» voor Europese bedrijven, beleggingsfondsen en pensioenfondsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over een verbod op kantelboxen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over een verbod op kantelboxen Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering voor 1 februari een verbod op kantelboxen uit te vaardigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over een megastal in Horst aan de Maas (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over een megastal in Horst aan de Maas Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat zich in Horst aan de Maas een megabedrijf wil vestigen met 1,2 miljoen kippen en 35 000 varkens; verzoekt de regering alle haar ten dienste staande middelen in te zetten om de realisatie van deze megastal te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Gerven over kooihuisvesting van jonge konijnen (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Gerven over kooihuisvesting van jonge konijnen Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat babykonijntjes geregeld wel 48 uur zonder eten worden gelaten in konijnenfokkerijen waar konijnen in kleine gazen kooitjes worden gehouden; verzoekt de regering met de sector en de dierenbescherming een plan op te stellen waarmee eind 2012 de huisvestingssituatie voor een substantieel deel van de konijnen aantoonbaar verbeterd is, de praktijk dat jonge dieren zonder voeding zitten niet meer voorkomt en toe wordt gewerkt naar een spoedig eind aan de kooihuisvesting, en gaat over tot de orde van de dag. ...