Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Motie Graus over ontnemen van certificering (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus over ontnemen van certificering Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering gecertificeerde veetransporteurs welke de wet overtreden per direct hun certificering te ontnemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Graus en Gerbrands over een verruiming van de mededingingsregels (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus en Gerbrands over een verruiming van de mededingingsregels Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in overleg met retailers en verwerkende bedrijven tot een structuur te komen waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd in mededingingsregels opdat boeren, tuinders en vissers een eerlijke, marktconforme prijs voor hun producten kunnen ontvangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Graus over eenvoudige en heldere toetsingskaders (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus over eenvoudige en heldere toetsingskaders Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te komen tot eenvoudige en heldere toetsingskaders voor onze ondernemers inzake door de Europese Unie en/of ministeries opgelegde verplichtingen, wet- en regelgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Graus en Dille over een anonieme meldcode (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus en Dille over een anonieme meldcode Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DILLE Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de (anonieme) meldcode voor dierenartsen net als bij humane hulp- en zorgverleners verplicht te stellen bij het vermoeden van dierenmishandeling en of huiselijk geweld opdat artsen, Jeugdzorg, Justitie en (dieren)politie gebruik kunnen maken van de gekoppelde databanken en meldingsstructuren van dierenartsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Graus en Gerbrands over een onafhankelijke fosfaattest (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus en Gerbrands over een onafhankelijke fosfaattest Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering gezien de slechte visstand en de situatie waarin de Nederlandse visserij verkeert, zo spoedig mogelijk een fosfaattest uit te laten voeren om zowel de positieve als negatieve effecten van fosfaten op de visstand vast te stellen door een onafhankelijkere partij dan IMARES, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie De Mos en Graus over afschot (Dossier 33000-XIII)
Motie De Mos en Graus over afschot Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN DE MOS EN GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het overgrote deel van de bejaagbare diersoorten in Nederland geen problemen veroorzaakt; overwegende, dat er tientallen andere oplossingen beschikbaar zijn en afschot het allerlaatste redmiddel dient te zijn; verzoekt de regering afschot met ontheffing alleen als allerlaatste mogelijkheid toe te staan indien er gevaar is voor de bevolking en/of diersoortenpopulaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Graus over bestraffen van dierenmishandeling tijdens veetransporten (Dossier 33000-XIII)
Motie Graus over bestraffen van dierenmishandeling tijdens veetransporten Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering zowel niet gecertificeerde, binnenlandse freeriders als buitenlandse veetransporteurs welke keer op keer in opspraak komen met ontoelaatbare vormen van dierenmishandeling, te straffen door middel van een onmiddellijk transportverbod op Nederlandse bodem en inbeslagname van de transportdieren ter voorkoming van dierenleed, oneerlijke concurrentie voor de welwillenden en ter verkrijging van een gelijk speelveld, en gaat over tot de orde van de dag. ...