Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Motie Braakhuis c.s. over OVO's (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis c.s. over OVO's Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S. ...

Motie Gesthuizen c.s. over optreden tegen consumentenmisleiding (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over optreden tegen consumentenmisleiding Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Gew motie Schouten c.s. (t.v.v. 33000 XIII, nr. 44) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Schouten c.s. (t.v.v. 33000 XIII, nr. 44) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Braakhuis over R&D-uitgaven voor groene innovaties (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis over R&D-uitgaven voor groene innovaties Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet poogt innovatie te stimuleren door een nieuwe belastingaftrek op uitgaven aan R&D; overwegende, dat deze aftrek begrensd wordt op 500 mln. waardoor er vroeger of later een bestedingsbeperking nodig zal zijn omdat dit grensbedrag wordt overschreden; overwegende, dat groene, innovatieve ondernemers grotere problemen hebben om aan financiering te komen dan andere ondernemers; van mening, dat innovatie met een duurzaam karakter het grootste maatschappelijk rendement oplevert; verzoekt de regering om wanneer bestedingsbeperking noodzakelijk wordt, prioriteit te geven aan die uitgaven aan R&D die ingezet worden ten behoeve van groene, duurzame innovaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie Braakhuis c.s. over de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis c.s. over de Autoriteit Consument en Markt Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S. ...

Motie Gesthuizen c.s. over aanpassing kredietregelingen (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over aanpassing kredietregelingen Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Schouten c.s. over het voldoen aan OESO-richtlijnen (Dossier 33000-XIII)
Motie Schouten c.s. over het voldoen aan OESO-richtlijnen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie Verhoeven c.s. over Europese cofinanciering voor innovatie (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over Europese cofinanciering voor innovatie Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Van Bemmel c.s. over cijfers kredietverlening mkb (t.v.v. 33000 XIII, nr. 36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Braakhuis over ketentransparantie (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis over ketentransparantie Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in sommige opkomende economieën werknemers worden uitgebuit om arbeidskosten laag te houden en dit ertoe leidt dat de handelsbalans met opkomende economieën verstoord is; constaterende, dat niet alleen bedrijven uit het betreffende land, maar ook vestigingen van Nederlandse bedrijven zich daar schuldig aan maken; overwegende, dat Nederland op basis van het eigen waardensysteem alle mensenrechtenverdragen en de beginselen van de ILO heeft ondertekend en waar nodig geratificeerd; van mening, dat consumenten het recht hebben, te weten hoe producten tot stand gekomen zijn en dat bedrijven consumenten daarover zouden moeten informeren; roept de regering op voor het voorjaarsreces te komen met een voorstel om ketentransparantie te eisen van de gehele keten van al die bedrijven die leveren aan Nederland en van Nederlandse bedrijven die importeren uit deze landen, met als doel dat de consument goed geïnformeerd zijn aankopen kan doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Verhoeven c.s. over een aanspreekpunt bij de Ombudsman (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over een aanspreekpunt bij de Ombudsman Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel c.s. over een tarief betaalde servicenummers Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...