Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie Schaart over het stopzetten van de rijksbijdrage aan MVO Nederland (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart over het stopzetten van de rijksbijdrage aan MVO Nederland Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SCHAART Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat MVO Nederland tot en met 2014 jaarlijks in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de rijksoverheid; constaterende, dat de activiteiten van MVO Nederland concurreren met de activiteiten van bedrijven en andere kennisinstellingen; overwegende, dat MVO-beleid in de eerste plaats een taak is voor ondernemingen zelf en het kan worden ingezet om bedrijven te onderscheiden van hun concurrenten; overwegende, dat steeds meer commerciële bedrijven zich bezig houden met advieswerkzaamheden op MVO-beleid voor ondernemingen; verzoekt de regering de rijksbijdrage aan MVO Nederland zo snel mogelijk stop te zetten en MVO Nederland te privatiseren; verzoekt de regering voorts om de middelen die hierdoor vrijkomen in te zetten voor innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schaart over de relatie tussen de ROM's en de rijksoverheid (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart over de relatie tussen de ROM's en de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID SCHAART Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een groot deel van de aandelen van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in handen zijn van de rijksoverheid; constaterende, dat de ROM's een regionale functie invullen en dat het bestuur en de bedrijfsvoering primair een regionale verantwoordelijkheid zijn; overwegende, dat er al een aantal jaren onduidelijkheid is omtrent de omgang met het aandeelhouderschap in de ROM's vanuit de rijksoverheid; verzoekt de regering binnen een halfjaar met een plan te komen waarin wordt aangegeven hoe de relatie tussen de ROM's en de rijksoverheid moet worden vormgeven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schaart over het verkopen van de aandelen van de ROM's (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart over het verkopen van de aandelen van de ROM's Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SCHAART Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een groot deel van de aandelen van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) in handen is van de rijksoverheid; constaterende, dat deze partijen concurreren met private partijen en er sprake is van een ongelijke verdeling van middelen over de verschillende regio's in Nederland; overwegende, dat de ROM's vooral een instrument zijn van en voor de regio met als doel regionaal economisch beleid; verzoekt de regering de verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort, in de regio, en dus de aandelen van de ROM's te verkopen aan private partijen of aan publieke partijen in de regio's, zoals provincies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Schaart c.s. over het Innovatiefonds MKB+ (Dossier 33000-XIII)
Motie Schaart c.s. over het Innovatiefonds MKB+ Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID SCHAART C.S. ...

Motie Koppejan c.s. over het volgen van innovatiegelden (Dossier 33000-XIII)
Motie Koppejan c.s. over het volgen van innovatiegelden Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S. ...