Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Motie Braakhuis c.s. over OVO's (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis c.s. over OVO's Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S. ...

Motie Gesthuizen c.s. over optreden tegen consumentenmisleiding (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over optreden tegen consumentenmisleiding Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Gew motie Schouten c.s. (t.v.v. 33000 XIII, nr. 44) (Dossier 33000-XIII)
Gew motie Schouten c.s. (t.v.v. 33000 XIII, nr. 44) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over de autonomie van KNAW en NWO Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over betaalbaarheid handelsmissies Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord stelt dat de EU-doelen voor een duurzame energievoorziening leidend zijn en dat het EU-doel voor duurzame energie in Nederland 14% in 2020 is; overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving het regeringsbeleid, inclusief de green deal, heeft beoordeeld en dat daaruit blijkt dat de regering het bindende EU-doel voor schone energie met het huidige beleid niet haalt; verzoekt de regering uiterlijk voor 1 maart 2012 met voorstellen te komen waarmee Nederland het bindende EU-doel voor schone energie wel gaat halen en deze voorstellen door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Braakhuis over R&D-uitgaven voor groene innovaties (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis over R&D-uitgaven voor groene innovaties Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS Voorgesteld 3 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet poogt innovatie te stimuleren door een nieuwe belastingaftrek op uitgaven aan R&D; overwegende, dat deze aftrek begrensd wordt op 500 mln. waardoor er vroeger of later een bestedingsbeperking nodig zal zijn omdat dit grensbedrag wordt overschreden; overwegende, dat groene, innovatieve ondernemers grotere problemen hebben om aan financiering te komen dan andere ondernemers; van mening, dat innovatie met een duurzaam karakter het grootste maatschappelijk rendement oplevert; verzoekt de regering om wanneer bestedingsbeperking noodzakelijk wordt, prioriteit te geven aan die uitgaven aan R&D die ingezet worden ten behoeve van groene, duurzame innovaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Bemmel over cijfers kredietverlening mkb Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S. ...

Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over het collectief verhalen van schade Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie El Fassed over de marktmacht van boeren (Dossier 33000-XIII)
Motie El Fassed over de marktmacht van boeren Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID EL FASSED Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat boeren vaak te weinig betaald krijgen voor hun producten en dat veel boeren daardoor afhankelijk zijn van EU-inkomenssteun; overwegende, dat meer marktmacht voor boeren mede kan worden gerealiseerd door boeren in staat te stellen en te stimuleren om in coöperatieverband te onderhandelen met inkooporganisaties en de verwerkende industrie; overwegende, dat de motie-Grashoff c.s. de regering heeft verzocht het aspect van versterking van de marktmacht van boeren mede tot inzet te kiezen in de verdere onderhandelingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU; verzoekt de regering een overzicht te geven van alle activiteiten die de regering sinds maart 2011 heeft ondernomen in het kader van de onderhandelingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid om ervoor te zorgen dat de marktmacht van boeren wordt versterkt, en dat periodiek te doen zolang de onderhandelingen niet zijn afgerond, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie El Fassed en Koopmans over decentrale energieopwekking door boeren (Dossier 33000-XIII)
Motie El Fassed en Koopmans over decentrale energieopwekking door boeren Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN KOOPMANS Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat boeren een aanvulling op hun inkomen kunnen gebruiken; overwegende, dat boeren diverse mogelijkheden hebben decentrale energieleveranciers te worden; overwegende, dat er regels en omstandigheden zijn die het niet altijd makkelijk maken voor boeren om energieleverancier te worden; verzoekt de regering samen met het maatschappelijk middenveld, zoals LTO en natuur- en milieuorganisaties, te komen tot een green deal waardoor boeren hun inkomenspositie kunnen verbeteren door middel van decentrale energieopwekking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over een ambitieus Europees beleid (Dossier 33000-XIII)
Motie Van Tongeren / Van Veldhoven over een ambitieus Europees beleid Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de energiemarkt zich van een nationale tot een Europese markt heeft ontwikkeld; overwegende, dat voor het verduurzamen van de Europese energiemarkt Europese afspraken nodig zijn; verzoekt de regering zich samen met koplopers zoals Denemarken in te zetten voor een ambitieuzer Europees beleid op het gebied van schone energie en energiebesparing, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Braakhuis c.s. over de Autoriteit Consument en Markt (Dossier 33000-XIII)
Motie Braakhuis c.s. over de Autoriteit Consument en Markt Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S. ...

Motie Gesthuizen c.s. over aanpassing kredietregelingen (Dossier 33000-XIII)
Motie Gesthuizen c.s. over aanpassing kredietregelingen Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over steun aan netbeheerders (Dossier 33000-XIII)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over steun aan netbeheerders Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie Schouten c.s. over het voldoen aan OESO-richtlijnen (Dossier 33000-XIII)
Motie Schouten c.s. over het voldoen aan OESO-richtlijnen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek (Dossier 33000-XIII)
Motie Dijksma c.s. over budget fundamenteel onderzoek Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie Verhoeven c.s. over Europese cofinanciering voor innovatie (Dossier 33000-XIII)
Motie Verhoeven c.s. over Europese cofinanciering voor innovatie Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...