Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

144 resultaten

Motie-Ouwehand/Van Gerven over onmogelijk maken van patenteren van levende organismen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand/Van Gerven over onmogelijk maken van patenteren van levende organismen Motie ...

Motie van de leden El Fassed en Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn (herdruk) (Dossier 32500-XIII)
Motie van de leden El Fassed en Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn (herdruk) Motie ...

Motie-Ouwehand over etikettering van bestrijdingsmiddelen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand over etikettering van bestrijdingsmiddelen Motie ...

Motie-Koopmans/De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten (Dossier 32500-XIII)
Motie-Koopmans/De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten Motie ...

Motie-Graus/Helder over zwaardere straffen voor daders van dierenmishandeling (Dossier 32500-XIII)
Motie-Graus/Helder over zwaardere straffen voor daders van dierenmishandeling Motie ...

Motie-Van Gerven over onderzoek naar de ecologische kwaliteit van de compensatie van de Tweede Maasvlakte (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Gerven over onderzoek naar de ecologische kwaliteit van de compensatie van de Tweede Maasvlakte Motie ...

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi over aanvullende bepalingen voor natuurbescherming op de BES-eilanden (Dossier 32500-XIII)
Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Jacobi over aanvullende bepalingen voor natuurbescherming op de BES-eilanden Motie ...

Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (t.v.v. (32500 XIII, nr. 121) (Dossier 32500-XIII)
Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (t.v.v. (32500 XIII, nr. 121) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie-Jacobi/Braakhuis over grondgebonden erkenning van streekproducten (Dossier 32500-XIII)
Motie-Jacobi/Braakhuis over grondgebonden erkenning van streekproducten Motie ...

Motie-Ouwehand/Jacobi over herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand/Jacobi over herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen Motie ...

Motie-Van Gerven over meebetalen door vervuilende fabrieken aan sanering van rivierbodems (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Gerven over meebetalen door vervuilende fabrieken aan sanering van rivierbodems Motie ...

Motie-Jacobi over niet afstoten van gronden buiten de ehs door Staatsbosbeheer (Dossier 32500-XIII)
Motie-Jacobi over niet afstoten van gronden buiten de ehs door Staatsbosbeheer Motie ...

Motie-Jacobi c.s. over een versnelling van de realisatie van natuur (Dossier 32500-XIII)
Motie-Jacobi c.s. over een versnelling van de realisatie van natuur Motie ...

Motie-Van Gerven over verplicht stellen van adequate brandbestrijdingsmiddelen voor stallen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Gerven over verplicht stellen van adequate brandbestrijdingsmiddelen voor stallen Motie ...

Motie-Verhoeven/Braakhuis over omzetten van de verplichte bijdrage aan de kamers van koophandel in een vrijwillige bijdrage (Dossier 32500-XIII)
Motie-Verhoeven/Braakhuis over omzetten van de verplichte bijdrage aan de kamers van koophandel in een vrijwillige bijdrage Motie ...

Motie-Graus/Helder over een levenslang verbod op het houden van dieren voor mensen die dieren mishandelen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Graus/Helder over een levenslang verbod op het houden van dieren voor mensen die dieren mishandelen Motie ...

Motie Grashoff en Van Veldhoven over een stimuleringsregeling voor kleinschalige Zon-PV (Dossier 32500-XIII)
Motie Grashoff en Van Veldhoven over een stimuleringsregeling voor kleinschalige Zon-PV Motie ...

Motie-Dijkgraaf c.s. over herzien van de splitsing van visrechten voor staatswateren (Dossier 32500-XIII)
Motie-Dijkgraaf c.s. over herzien van de splitsing van visrechten voor staatswateren Motie ...

Motie-Graus over verplichte etikettering van halalvlees (Dossier 32500-XIII)
Motie-Graus over verplichte etikettering van halalvlees Motie ...

Motie-Ouwehand c.s. over vertaling van de afspraken uit het nieuwe Biodiversiteitsverdrag naar Nederlands beleid (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand c.s. over vertaling van de afspraken uit het nieuwe Biodiversiteitsverdrag naar Nederlands beleid Motie ...