Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank (#:-)
Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank Motie begroting financiën Nr. 211 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN C.S. ...

Gew. motie Kortenoeven over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (t.v.v. 32500-V-212) (#:-)
Gew. motie Kortenoeven over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (t.v.v. 32500-V-212) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 214 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 212 Voorgesteld 15 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gezien het rapport van 2 september 2011 van het International Atomic Energy Agency; constaterende, dat het regime van de Islamitische Republiek Iran doorgaat met illegale praktijken op het gebied van de verrijking van uranium en dat aan inspecteurs van het International Atomic Energy Agency geen volledige toegang wordt geboden tot nucleaire installaties; constaterende, dat het lraanse regime voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaat, in het bijzonder richting de Verenigde Staten («de grote satan») en Israel («de kleine satan»); constaterende, dat het lraanse regime betrokken is bij internationaal terrorisme, in het bijzonder bij Hezbollah, Hamas en islamitische strijdgroepen in Irak; constaterende, dat de concrete aanwijzingen zich opstapelen dat het lraanse regime werkt aan de verwerving van kernwapens en ballistische overbrengingsmiddelen; overwegende, dat een nucleair Iran tegen elke prijs dient te worden voorkomen; overwegende, dat het risico toeneemt dat derde partijen hun toevlucht zoeken in het met militaire middelen vertragen of elimineren van het lraanse nucleaire programma; constaterende dat een verscherping van het sanctieregime tegen Iran aangewezen is; constaterende, dat het internationale sanctieregime tot dusverre niet geleid heeft tot stopzetting van de lraanse praktijken met betrekking tot uraniumverrijking en de verwerving van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen; constaterende, dat de Verenigde Staten op 23 juni 2011 de Iraanse nationale luchtvaartmaatschappij Iran Air hebben geïdentificeerd en op de zwarte lijst hebben geplaatst als een instrument van het Iraanse regime en van de Iraanse Revolutionaire Garde bij de proliferatie van nucleaire materialen en ballistische systemen; overwegende, dat Nederland ook unilateraal concrete en harde signalen naar het Iraanse regime moet afgeven; verzoekt de regering, de landingsrechten van Iran Air en van Iran Air Cargo in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Kortenoeven/Wilders over de ambassade naar Jeruzalem (#:-)
Motie-Kortenoeven/Wilders over de ambassade naar Jeruzalem Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN WILDERS Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Jeruzalem al ruim 3 000 jaar de politieke en religieuze hoofdstad van het Joodse volk is;overwegende, dat de Joodse staat Israël uitdrukking geeft aan het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk;overwegende, dat ondeelbaar Jeruzalem de hoofdstad van de staat Israël is;overwegende, dat de Nederlandse ambassade in 1980 onder Arabische druk is verplaatst van Jeruzalem naar Tel Aviv;verzoekt de regering de ambassade van Nederland terug te verplaatsen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem,en gaat over tot de orde van de dag.KortenoevenWilders ...

Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Tibet (#:-)
Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Tibet Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het in oktober 60 jaar geleden is dat het leger van de Volksrepubliek China het vreedzame Tibet binnenviel;overwegende, dat de Volksrepubliek China het grondgebied van Tibet inmiddels 60 jaar bezet houdt en dat de politieke rechten en de mensenrechten van de Tibetanen systematisch door de Chinese bezetter worden geschonden; verzoekt de regering er bij de Volksrepubliek China op aan te dringen de bezetting van Tibet te beëindigen,en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie Kortenoeven over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur (#:-)
Motie Kortenoeven over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassadeur in Teheran voor consultatie naar Nederland terug te roepen, en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie Kortenoeven over vertrek van de Iraanse ambassadeur (#:-)
Motie Kortenoeven over vertrek van de Iraanse ambassadeur Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken, de Iraanse ambassadeur in Den Haag per direct tot persona non grata te verklaren en hem uit Nederland te verwijderen, en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst (#:-)
Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (#:-)
Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air Motie begroting financiën Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN VOORDEWIND Voorgesteld 14 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gezien het rapport van 2 september 2011 van het International Atomic Energy Agency; constaterende, dat het regime van de Islamitische Republiek Iran doorgaat met illegale praktijken op het gebied van de verrijking van uranium en dat aan inspecteurs van het International Atomic Energy Agency geen volledige toegang wordt geboden tot nucleaire installaties; constaterende, dat het lraanse regime voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaat, in het bijzonder richting de Verenigde Staten («de grote satan») en Israel («de kleine satan»); constaterende, dat het lraanse regime betrokken is bij internationaal terrorisme, in het bijzonder bij Hezbollah, Hamas en islamitische strijdgroepen in Irak; constaterende, dat de concrete aanwijzingen zich opstapelen dat het lraanse regime werkt aan de verwerving van kernwapens en ballistische overbrengingsmiddelen; overwegende, dat een nucleair Iran tegen elke prijs dient te worden voorkomen; overwegende, dat het risico toeneemt dat derde partijen hun toevlucht zoeken in het met militaire middelen vertragen of elimineren van het lraanse nucleaire programma; constaterende dat een verscherping van het sanctieregime tegen Iran aangewezen is; constaterende, dat het internationale sanctieregime tot dusverre niet geleid heeft tot stopzetting van de lraanse praktijken met betrekking tot uraniumverrijking en de verwerving van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen; constaterende, dat de Verenigde Staten op 23 juni 2011 de Iraanse nationale luchtvaartmaatschappij Iran Air hebben geïdentificeerd en op de zwarte lijst hebben geplaatst als een instrument van het Iraanse regime en van de Iraanse Revolutionaire Garde bij de proliferatie van nucleaire materialen en ballistische systemen; overwegende, dat Nederland ook unilateraal concrete en harde signalen naar het Iraanse regime moet afgeven; verzoekt de regering, de landingsrechten van Iran Air en van Iran Air Cargo in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie-Kortenoeven over president Iran voor Internationaal Strafhof (#:-)
Motie-Kortenoeven over president Iran voor Internationaal Strafhof Motie begroting financiën Nr. 93 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad herhaaldelijk heeft opgeroepen tot de gewelddadige vernietiging van de Joodse staat Israël; verzoekt de regering te bevorderen dat de VN-Veiligheidsraad bewerkstelligt dat Mahmoud Ahmadinejad voor het Internationaal Strafhof in Den Haag wordt gedaagd wegens het aanzetten tot oorlog en het met vernietiging bedreigen van een lidstaat van de Verenigde Naties, en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer (#:-)
Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Cyprus (#:-)
Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Cyprus Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat strijdkrachten van Turkije in 1974 het eiland Cyprus binnenvielen;overwegende, dat Turkije sindsdien op illegale wijze het noorden van Cyprus bezet houdt;overwegende, dat geheel Cyprus op 1 mei 2004 lid werd van de Europese Unie;constaterende, dat Turkije met de bezetting van Noord-Cyprus een deel van een lidstaat van de EU bezet houdt;verzoekt de regering er bij de Turkse regering op aan te dringen de bezetting van Noord-Cyprus te beëindigen,en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...