Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren (#:-)
Motie Hachchi c.s. over een Europees actieplan om resolutie 1325 te concretiseren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. ...

Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) (#:-)
Gew. motie-Voordewind c.s. over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten (t.v.v. 32 500 V, nr. 48) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 122 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad (#:-)
Motie Ferrier c.s. over proactief uitvoeren van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S. ...

Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten (#:-)
Motie El Fassed en Hachchi over een tender gericht op vrouwen en hun rechten Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat naast het nieuwe medefinancieringsstelsel een standaardsubsidiekader is ontwikkeld waarvan een belangrijk doel is om flexibel in te spelen op actuele wereldwijde ontwikkelingen en waarbinnen desgewenst een extra inzet op beleidsprioriteiten mogelijk is; constaterende, dat subsidietenders voor thematische, regionale of landenspecifieke programma's zullen worden uitgeschreven;constaterende, dat er dringend behoefte is aan betere bescherming van vrouwen en hun rechten, zeker in post-conflictlanden en tijdens conflicten; verzoekt de regering in 2011 een tender uit te schrijven binnen het standaardsubsidiekader die zich richt op vrouwen en hun rechten, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedHachchi ...

Motie Hachchi over behoud van de unieke Nederlandse aanpak bij aidsbestrijding onder kwetsbare groepen (#:-)
Motie Hachchi over behoud van de unieke Nederlandse aanpak bij aidsbestrijding onder kwetsbare groepen Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat lesbiennes, homo's, biseksuele en transseksuelen (LHBT) gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden in veel ontwikkelingssamenwerkingslanden; constaterende, dat Nederland steun geeft aan LHBT-bewegingen in het kader van mensenrechten en aidsbestrijding, en een goede reputatie heeft; verzoekt de regering de unieke Nederlandse aanpak van aidsbestrijding onder kwetsbare groepen, zoals mannen die seks hebben met mannen, te behouden in het hiv/aids-beleid, en gaat over tot de orde van de dag.Hachchi ...

Motie El Fassed c.s. over maatregelen tegen de invoer van illegaal gewonnen grondstoffen (#:-)
Motie El Fassed c.s. over maatregelen tegen de invoer van illegaal gewonnen grondstoffen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S. ...

Motie Van der Staaij c.s. over substantieel blijven investeren in (beroeps)onderwijs (#:-)
Motie Van der Staaij c.s. over substantieel blijven investeren in (beroeps)onderwijs Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...