Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland (#:-)
Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland Motie begroting financiën Nr. 177 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-De Roon over strafbaarheid van deelname (#:-)
Motie-De Roon over strafbaarheid van deelname Motie begroting financiën Nr. 176 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te onderzoeken of Nederlandse deelnemers aan de flotilla zich daarmee schuldig maken aan een misdrijf en zo mogelijk tot vervolging over te gaan of (bij niet-strafbaarheid) deelname aan dergelijke gedragingen ten dienste van een terroristische organisatie als Hamas, voor Nederlanders strafbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie-De Roon over de nieuwe flotilla naar de Gazastrook (#:-)
Motie-De Roon over de nieuwe flotilla naar de Gazastrook Motie begroting financiën Nr. 173 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het organiseren van een nieuwe flotilla naar de Gazastrook een tegen de veiligheid van de bevriende natie Israël gerichte actie is; van mening, dat er voldoende mogelijkheden bestaan om de burgerbevolking van de Gazastrook van humanitaire hulp via het land te voorzien; verzoekt de regering uit te spreken dat deze nieuwe flotilla een provocatie is en terroristische organisaties tot nut strekt of kan strekken, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie-De Roon over de Turkse ambassadeur op het matje roepen (#:-)
Motie-De Roon over de Turkse ambassadeur op het matje roepen Motie begroting financiën Nr. 174 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat Turkije, door de flotilla vanuit haar land te laten vertrekken, een terroristische organisatie steunt of laat steunen en zich zodoende niet gedraagt zoals het een kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie en een NAVO-lid betaamt; verzoekt de regering de Turkse ambassadeur op het matje te roepen en te verlangen dat Turkije het vertrek van de flotilla verhindert, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie-De Roon/Wilders over de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU (#:-)
Motie-De Roon/Wilders over de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU Motie begroting financiën Nr. 175 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering erop in te zetten dat de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de Europese Unie worden stopgezet als Turkije het vertrek van de flotilla niet verhindert, en gaat over tot de orde van de dag.De RoonWilders ...