Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2011, inzake China (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 november 2011, inzake China Verslag van een algemeen overleg begroting financiĆ«n Nr. 120 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28 Voorgesteld 16 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onderzoek heeft gedaan naar met name het bilaterale programma voor Internationale Samenwerking; constaterende, dat een groot deel van het budget via andere dan de bilaterale hulpkanalen wordt besteed;overwegende, dat de regering een forse bezuiniging doorvoert voor maatschappelijke organisaties (ngo's) zonder dat voldoende onderzoek gedaan is naar de effecten van dat hulpkanaal; overwegende, dat de regering een intensivering wil van de hulpmiddelen die via het bedrijfsleven worden uitgegeven;overwegende, dat Nederland een derde van het budget uitgeeft via het multilaterale kanaal;verzoekt het Presidium om een onderzoekscommissie in te stellen naar de effecten van het multilaterale kanaal, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, en gaat over tot de orde van de dag.Dikkers ...