Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (#:-)
Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN C.S. ...

Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO (#:-)
Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering alle subsidies aan ICCO te stoppen indien ICCO nog meer asielzoekers naar Nederland haalt,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Driessen over stoppen subsidie voor EU-ontwikkelingshulp (#:-)
Motie-Driessen over stoppen subsidie voor EU-ontwikkelingshulp Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering zich in Europees verband hard te maken voor het stoppen van alle EU-ontwikkelingshulp,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie Driessen over geen nieuwe subsidies verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden (#:-)
Motie Driessen over geen nieuwe subsidies verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 7 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering geen nieuwe subsidies te verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Irrgang/Driessen over de raad van toezicht (#:-)
Motie-Irrgang/Driessen over de raad van toezicht Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN DE LEDEN IRRGANG EN DRIESSEN Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat SNV in de afgelopen tijd een groot aantal fouten heeft gemaakt en de komende tijd verder schoon schip zal moeten maken; constaterende, dat de huidige raad van toezicht van SNV ernstig tekort is geschoten in het uitoefenen van zijn taak;verzoekt de regering er bij SNV op aan te dringen de controlerende rol van de raad van toezicht te versterken en de huidige raad van toezicht in zijn geheel te vervangen op een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 1 juli 2001, en gaat over tot de orde van de dag.IrrgangDriessen ...

Motie-Driessen over niet-generieke subsidies (#:-)
Motie-Driessen over niet-generieke subsidies Motie begroting financiën Nr. 169 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat SNV vanaf 2015 geen generieke subsidies meer zal ontvangen:verzoekt de regering SNV in de toekomst ook niet meer in aanmerking te laten komen voor niet-generieke subsidies,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Driessen over subsidie en antisemitische organisaties (#:-)
Motie-Driessen over subsidie en antisemitische organisaties Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering ontwikkelingsorganisaties te verbieden subsidiegelden door te sluizen naar antisemitische organisaties op straffe van een subsidiestop, en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Driessen over stoppen ontwikkelingshulp aan Suriname (#:-)
Motie-Driessen over stoppen ontwikkelingshulp aan Suriname Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering behoudens eventuele noodhulp, alle ontwikkelingshulp aan Suriname te stoppen,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie Driessen over geen cent aan het Global Fund (#:-)
Motie Driessen over geen cent aan het Global Fund Motie begroting financiën Nr. 157 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 23 maart 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering geen cent aan het Global Fund te geven,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Driessen over schrappen partnerlanden (#:-)
Motie-Driessen over schrappen partnerlanden Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering alle partnerlanden die lid zijn van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) als partnerland te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...