Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand (#:-)
Motie Pechtold c.s. over adequate juridisch bijstand Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S. ...

Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk (#:-)
Motie-Nicolai c.s. over het postennetwerk Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Van Bommel over onafhankelijkheid Indonesië (#:-)
Motie-Van Bommel over onafhankelijkheid Indonesië Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de betrekkingen met Indonesië nog steeds lijden onder de problemen bij de onafhankelijkheid van dat land;overwegende, dat de Nederlandse regering in 2005 inzag dat Nederland in 1945 fouten heeft gemaakt, waardoor Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis kwam te staan; constaterende, dat daarmee 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdag is aanvaard maar niet erkend;verzoekt de regering over te gaan tot erkenning van 17 augustus 1945 als datum van de onafhankelijkheid van Indonesië,en gaat over tot de orde van de dag.Van Bommel ...

Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand (#:-)
Motie Voordewind c.s. over vroegtijdige juridische bijstand Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) (#:-)
Gew. motie Nicolai c.s. over het postennetwerk (t.v.v. 32500-V-83) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie-Van Bommel over conferentie Midden-Oosten (#:-)
Motie-Van Bommel over conferentie Midden-Oosten Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat een wapenwedloop gaande is in het Midden-Oosten;constaterende, dat het slotdocument van de herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag van 2010 besloot tot het houden van een conferentie met alle staten van het Midden-Oosten teneinde te komen tot een Midden-Oosten dat vrij is van kernwapens en andere massavernietigingswapens; constaterende, dat argwaan en wantrouwen een ernstige belemmering kunnen zijn bij een succesvolle conferentie;verzoekt de regering bij alle landen van het Midden-Oosten actief en sterk aan te dringen op medewerking en deelname aan de internationale conferentie zoals bedoeld in het slotdocument van de toetsingsconferentie, en gaat over tot de orde van de dag.Van Bommel ...

Motie Van Bommel over consultatie van de Nederlandse ambassadeur (#:-)
Motie Van Bommel over consultatie van de Nederlandse ambassadeur Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de wijze van communiceren door Iraanse autoriteiten met de Nederlandse vertegenwoordiging in de zaak-Bahrami totaal onvoldoende was; overwegende, dat consulaire dienstverlening door de Nederlandse ambassade in Iran moet worden gecontinueerd;verzoekt de regering de Nederlandse ambassadeur in Iran op een gepast moment voor consultatie naar Nederland te laten komen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Bommel ...

Motie-Van Bommel over Toescheidingsovereenkomst Suriname (#:-)
Motie-Van Bommel over Toescheidingsovereenkomst Suriname Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er een impasse is in het overleg over de Toescheidingsovereenkomst waarin rechten staan beschreven van Surinaamse Nederlanders in Suriname; van mening, dat het van belang is dat er duidelijkheid komt over de toekomst van de afspraken uit de Toescheidingsovereenkomst;verzoekt de regering spoedig het overleg over de Toescheidingsovereenkomst met Suriname te hervatten en de Kamer in de eerste helft van 2011 te rapporteren over de resultaten daarvan, en gaat over tot de orde van de dag.Van Bommel ...

Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer (#:-)
Motie van het lid Nicolaï c.s. over beveiliging diplomatiek verkeer Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S. ...

Motie-El Fassed c.s. over het Shelter City Initiative (#:-)
Motie-El Fassed c.s. over het Shelter City Initiative Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S. ...