Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
GL 3
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
GL 3
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie-El Fassed/Braakhuis over bilaterale grensgeschillen (#:-)
Motie-El Fassed/Braakhuis over bilaterale grensgeschillen Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN BRAAKHUIS Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat langslepende bilaterale geschillen tussen lidstaten van de Europese Unie en potentiële toetreders, zoals het conflict tussen Griekenland en Macedonië over de naam van dat laatste land, de besluitvaardigheid van de Europese instellingen ondergraven; overwegende, dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat nieuwe toetreders de besluitvorming binnen de EU gijzelen teneinde bilaterale geschillen met potentiële toetreders in hun voordeel te beslechten; overwegende, dat de oplossing van dit soort geschillen ligt in serieus overleg en aanvaarding van onafhankelijke, bindende arbitrage door EU-landen en potentiële toetreders en dat dit ook past binnen de Europese geest; verzoekt de regering binnen de Raad ervoor te pleiten dat de Europese Unie een actievere rol gaat spelen bij de oplossing van bilaterale (grens)geschillen tussen EU-lidstaten en potentiële toetreders en verzoekt de regering om de Europese Commissie te vragen uitgebreid verslag te doen van de voortgang in het beslechten van bilaterale grensgeschillen en van de opstelling van de betrokken regeringen en parlementen daarin, in het bijzonder waar het kandidaat-lidstaat Kroatië betreft, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedBraakhuis ...

Motie-El Fassed/Braakhuis over druk op Servië (#:-)
Motie-El Fassed/Braakhuis over druk op Servië Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN BRAAKHUIS Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat volledige medewerking van Servië aan het Joegoslavië-tribunaal een harde voorwaarde is voor verdergaande Europese samenwerking met Servië; overwegende, dat de manier waarop Servië de opsporing van Mladic, Hadzic en andere verdachten van oorlogsmisdaden aanpakt, volgens het decemberrapport van hoofdaanklager Brammertz onder de maat is; verzoekt de regering om binnen de Raad te bepleiten dat de EU maximale druk op Servië gaat uitoefenen om de operationele capaciteit voor het opsporen van verdachten van oorlogsmisdaden maximaal te verhogen; verzoekt de regering voorts om binnen de Raad te bepleiten dat de EU daarbij operationele steun aan Servië aanbiedt en dat de EU deze steun zou kunnen financieren uit een Europees hunt fund dat gevuld wordt met bestaande middelen die gereserveerd zijn voor landen met een EU-toetredingsperspectief, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedBraakhuis ...

Gew motie El Fassed en Braakhuis over druk op Servië (t.v.v. 32500 V, nr. 105) (#:-)
Gew motie El Fassed en Braakhuis over druk op Servië (t.v.v. 32500 V, nr. 105) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN BRAAKHUIS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 105 Voorgesteld 22 maart 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat volledige medewerking van Servië aan het Joegoslavië-tribunaal een harde voorwaarde is voor verdere stappen in het EU toetredingsproces van Servië; overwegende, dat de manier waarop Servië de opsporing van Mladic en Hadzic aanpakt, volgens het decemberrapport 2010 van hoofdaanklager Brammertz onder de maat is; overwegende, dat Brammertz in ditzelfde rapport aanbeveelt om een diepgaande evaluatie van de gevolgde strategie uit te voeren;overwegende, dat het ontbreken van voldoende betrouwbare medewerkers in het Servische veiligheidsapparaat veelvuldig wordt genoemd als reden voor het gebrek aan succes in de opsporing van Mladic en Hadzic; verzoekt de regering om binnen de Raad te bepleiten dat de EU maximale druk op Servië gaat uitoefenen om de opsporingsstrategie te evalueren en om de nodige hervormingen binnen het veiligheidsapparaat door te voeren; verzoekt de regering voorts om binnen de Raad te bepleiten dat de EU de Servische autoriteiten waar nodig ondersteunt bij het evalueren en aanpassen van de opsporingsstrategie en bij het hervormen van het veiligheidsapparaat, en gaat over tot de orde van de dag.El FassedBraakhuis ...