Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

27 resultaten

Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (#:-)
Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN C.S. ...

Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO (#:-)
Motie-Driessen over stoppen subsidie aan ICCO Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering alle subsidies aan ICCO te stoppen indien ICCO nog meer asielzoekers naar Nederland haalt,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank (#:-)
Motie-Kortenoeven c.s. over boycotten van de Iraanse centrale bank Motie begroting financiën Nr. 211 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN C.S. ...

Gew. motie Kortenoeven over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (t.v.v. 32500-V-212) (#:-)
Gew. motie Kortenoeven over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (t.v.v. 32500-V-212) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 214 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 212 Voorgesteld 15 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gezien het rapport van 2 september 2011 van het International Atomic Energy Agency; constaterende, dat het regime van de Islamitische Republiek Iran doorgaat met illegale praktijken op het gebied van de verrijking van uranium en dat aan inspecteurs van het International Atomic Energy Agency geen volledige toegang wordt geboden tot nucleaire installaties; constaterende, dat het lraanse regime voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaat, in het bijzonder richting de Verenigde Staten («de grote satan») en Israel («de kleine satan»); constaterende, dat het lraanse regime betrokken is bij internationaal terrorisme, in het bijzonder bij Hezbollah, Hamas en islamitische strijdgroepen in Irak; constaterende, dat de concrete aanwijzingen zich opstapelen dat het lraanse regime werkt aan de verwerving van kernwapens en ballistische overbrengingsmiddelen; overwegende, dat een nucleair Iran tegen elke prijs dient te worden voorkomen; overwegende, dat het risico toeneemt dat derde partijen hun toevlucht zoeken in het met militaire middelen vertragen of elimineren van het lraanse nucleaire programma; constaterende dat een verscherping van het sanctieregime tegen Iran aangewezen is; constaterende, dat het internationale sanctieregime tot dusverre niet geleid heeft tot stopzetting van de lraanse praktijken met betrekking tot uraniumverrijking en de verwerving van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen; constaterende, dat de Verenigde Staten op 23 juni 2011 de Iraanse nationale luchtvaartmaatschappij Iran Air hebben geïdentificeerd en op de zwarte lijst hebben geplaatst als een instrument van het Iraanse regime en van de Iraanse Revolutionaire Garde bij de proliferatie van nucleaire materialen en ballistische systemen; overwegende, dat Nederland ook unilateraal concrete en harde signalen naar het Iraanse regime moet afgeven; verzoekt de regering, de landingsrechten van Iran Air en van Iran Air Cargo in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland (#:-)
Motie-Voordewind c.s. over verbieden van IHH Nederland Motie begroting financiën Nr. 177 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Kortenoeven/Wilders over de ambassade naar Jeruzalem (#:-)
Motie-Kortenoeven/Wilders over de ambassade naar Jeruzalem Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN WILDERS Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Jeruzalem al ruim 3 000 jaar de politieke en religieuze hoofdstad van het Joodse volk is;overwegende, dat de Joodse staat Israël uitdrukking geeft aan het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk;overwegende, dat ondeelbaar Jeruzalem de hoofdstad van de staat Israël is;overwegende, dat de Nederlandse ambassade in 1980 onder Arabische druk is verplaatst van Jeruzalem naar Tel Aviv;verzoekt de regering de ambassade van Nederland terug te verplaatsen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem,en gaat over tot de orde van de dag.KortenoevenWilders ...

Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Tibet (#:-)
Motie-Kortenoeven over beëindiging bezetting Tibet Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het in oktober 60 jaar geleden is dat het leger van de Volksrepubliek China het vreedzame Tibet binnenviel;overwegende, dat de Volksrepubliek China het grondgebied van Tibet inmiddels 60 jaar bezet houdt en dat de politieke rechten en de mensenrechten van de Tibetanen systematisch door de Chinese bezetter worden geschonden; verzoekt de regering er bij de Volksrepubliek China op aan te dringen de bezetting van Tibet te beëindigen,en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie Kortenoeven over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur (#:-)
Motie Kortenoeven over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassadeur in Teheran voor consultatie naar Nederland terug te roepen, en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie-De Roon over strafbaarheid van deelname (#:-)
Motie-De Roon over strafbaarheid van deelname Motie begroting financiën Nr. 176 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering te onderzoeken of Nederlandse deelnemers aan de flotilla zich daarmee schuldig maken aan een misdrijf en zo mogelijk tot vervolging over te gaan of (bij niet-strafbaarheid) deelname aan dergelijke gedragingen ten dienste van een terroristische organisatie als Hamas, voor Nederlanders strafbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie Kortenoeven over vertrek van de Iraanse ambassadeur (#:-)
Motie Kortenoeven over vertrek van de Iraanse ambassadeur Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN Voorgesteld 3 februari 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken, de Iraanse ambassadeur in Den Haag per direct tot persona non grata te verklaren en hem uit Nederland te verwijderen, en gaat over tot de orde van de dag.Kortenoeven ...

Motie-De Roon over de nieuwe flotilla naar de Gazastrook (#:-)
Motie-De Roon over de nieuwe flotilla naar de Gazastrook Motie begroting financiën Nr. 173 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het organiseren van een nieuwe flotilla naar de Gazastrook een tegen de veiligheid van de bevriende natie Israël gerichte actie is; van mening, dat er voldoende mogelijkheden bestaan om de burgerbevolking van de Gazastrook van humanitaire hulp via het land te voorzien; verzoekt de regering uit te spreken dat deze nieuwe flotilla een provocatie is en terroristische organisaties tot nut strekt of kan strekken, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst (#:-)
Motie Voordewind c.s. over uitbreiding van de zwarte lijst Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie-Driessen over stoppen subsidie voor EU-ontwikkelingshulp (#:-)
Motie-Driessen over stoppen subsidie voor EU-ontwikkelingshulp Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering zich in Europees verband hard te maken voor het stoppen van alle EU-ontwikkelingshulp,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air (#:-)
Motie-Kortenoeven en Voordewind over intrekking van de landingsrechten van Iran Air Motie begroting financiën Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN VOORDEWIND Voorgesteld 14 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gezien het rapport van 2 september 2011 van het International Atomic Energy Agency; constaterende, dat het regime van de Islamitische Republiek Iran doorgaat met illegale praktijken op het gebied van de verrijking van uranium en dat aan inspecteurs van het International Atomic Energy Agency geen volledige toegang wordt geboden tot nucleaire installaties; constaterende, dat het lraanse regime voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaat, in het bijzonder richting de Verenigde Staten («de grote satan») en Israel («de kleine satan»); constaterende, dat het lraanse regime betrokken is bij internationaal terrorisme, in het bijzonder bij Hezbollah, Hamas en islamitische strijdgroepen in Irak; constaterende, dat de concrete aanwijzingen zich opstapelen dat het lraanse regime werkt aan de verwerving van kernwapens en ballistische overbrengingsmiddelen; overwegende, dat een nucleair Iran tegen elke prijs dient te worden voorkomen; overwegende, dat het risico toeneemt dat derde partijen hun toevlucht zoeken in het met militaire middelen vertragen of elimineren van het lraanse nucleaire programma; constaterende dat een verscherping van het sanctieregime tegen Iran aangewezen is; constaterende, dat het internationale sanctieregime tot dusverre niet geleid heeft tot stopzetting van de lraanse praktijken met betrekking tot uraniumverrijking en de verwerving van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen; constaterende, dat de Verenigde Staten op 23 juni 2011 de Iraanse nationale luchtvaartmaatschappij Iran Air hebben geïdentificeerd en op de zwarte lijst hebben geplaatst als een instrument van het Iraanse regime en van de Iraanse Revolutionaire Garde bij de proliferatie van nucleaire materialen en ballistische systemen; overwegende, dat Nederland ook unilateraal concrete en harde signalen naar het Iraanse regime moet afgeven; verzoekt de regering, de landingsrechten van Iran Air en van Iran Air Cargo in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Driessen over geen nieuwe subsidies verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden (#:-)
Motie Driessen over geen nieuwe subsidies verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 7 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering geen nieuwe subsidies te verstrekken aan ontwikkelingsorganisaties met meer dan drie directieleden,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-De Roon over de Turkse ambassadeur op het matje roepen (#:-)
Motie-De Roon over de Turkse ambassadeur op het matje roepen Motie begroting financiën Nr. 174 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat Turkije, door de flotilla vanuit haar land te laten vertrekken, een terroristische organisatie steunt of laat steunen en zich zodoende niet gedraagt zoals het een kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie en een NAVO-lid betaamt; verzoekt de regering de Turkse ambassadeur op het matje te roepen en te verlangen dat Turkije het vertrek van de flotilla verhindert, en gaat over tot de orde van de dag.De Roon ...

Motie-Irrgang/Driessen over de raad van toezicht (#:-)
Motie-Irrgang/Driessen over de raad van toezicht Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN DE LEDEN IRRGANG EN DRIESSEN Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat SNV in de afgelopen tijd een groot aantal fouten heeft gemaakt en de komende tijd verder schoon schip zal moeten maken; constaterende, dat de huidige raad van toezicht van SNV ernstig tekort is geschoten in het uitoefenen van zijn taak;verzoekt de regering er bij SNV op aan te dringen de controlerende rol van de raad van toezicht te versterken en de huidige raad van toezicht in zijn geheel te vervangen op een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 1 juli 2001, en gaat over tot de orde van de dag.IrrgangDriessen ...

Motie-Driessen over niet-generieke subsidies (#:-)
Motie-Driessen over niet-generieke subsidies Motie begroting financiën Nr. 169 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN Voorgesteld 27 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat SNV vanaf 2015 geen generieke subsidies meer zal ontvangen:verzoekt de regering SNV in de toekomst ook niet meer in aanmerking te laten komen voor niet-generieke subsidies,en gaat over tot de orde van de dag.Driessen ...

Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea (#:-)
Motie-Van der Staaij c.s. over de situatie in Papoea Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie-De Roon/Wilders over de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU (#:-)
Motie-De Roon/Wilders over de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU Motie begroting financiën Nr. 175 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS Voorgesteld 28 april 2011De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering erop in te zetten dat de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de Europese Unie worden stopgezet als Turkije het vertrek van de flotilla niet verhindert, en gaat over tot de orde van de dag.De RoonWilders ...