Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie van de leden Paternotte en Martens-America over het actualiseren van de bestaande handreikingen over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting (Dossier 36454)
Motie van de leden Paternotte en Martens-America over het actualiseren van de bestaande handreikingen over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting Motie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN MARTENS-AMERICA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de centrale medezeggenschap op hogescholen en universiteiten instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen van de begroting; constaterende dat instellingen in het mbo en hbo hiervoor eenduidige definities hanteren die ze samen met studenten hebben opgesteld; overwegende dat er inmiddels ruime ervaring is met het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting evenals met de handreiking; van mening dat het voor het goed functioneren van medezeggenschap belangrijk is dat duidelijk is wat het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting precies inhoudt; van mening dat medezeggenschap van docenten en studenten een effectief middel is om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen; verzoekt de regering om samen met het veld de bestaande handreikingen over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting bij de tijd te brengen en te zorgen dat ook universiteiten één definitie hanteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...