Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van het lid Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels (#:-)
Motie van het lid Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 63 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering van plan is een puntenopslag in het nieuwe woningwaarderingsstelsel voor hoge energielabels in te voeren; overwegende dat dit leidt tot het onwenselijke beeld dat voor nieuwe appartementen met label A++ (de nieuwbouweis) alleen kleine woningen (55m2 en kleiner) onder het puntentotaal van 187 punten zullen blijven; constaterende dat een duurzame woning de norm moet zijn; verzoekt de regering in haar besluit af te zien van een extra huuropslag voor energielabels, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beckerman over bij uitponding woningen middels een opkoopfonds behouden voor de verhuur (#:-)
Motie van het lid Beckerman over bij uitponding woningen middels een opkoopfonds behouden voor de verhuur Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 62 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een reëel risico bestaat op uitpondingen; overwegende dat er een goed volkshuisvestelijk alternatief moet zijn; verzoekt de regering bij uitpondingen middels een opkoopfonds gericht woningen te behouden voor de verhuur en te laten verhuren door woningcorporaties en woningcoöperaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...