Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van het lid El Abassi over bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur meenemen of de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezondere huurmarkt (#:-)
Motie van het lid El Abassi over bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur meenemen of de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezondere huurmarkt Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 68 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet betaalbare huur tot doel heeft woekerhuren te voorkomen en de betaalbaarheid van huren te verbeteren; constaterende dat de Woonbond, als vertegenwoordiger van huurders, gedeeltelijk positief is over het wetsvoorstel, maar ook ruimte ziet voor verbeteringen; overwegende dat de aanbevelingen van de Woonbond bijdragen aan een gezonde huurmarkt, waarbij huurprijzen meer in overeenstemming zijn met de kwaliteit van woningen, en waarbij huurverhogingen beter aansluiten bij de financiële mogelijkheden van huurders; verzoekt de regering om bij de evaluatie van de Wet betaalbare huur mee te nemen of de aanbevelingen van de Woonbond kunnen bijdragen aan een gezondere huurmarkt die meer in balans is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Abassi over beleid ontwikkelen om onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden te leggen (#:-)
Motie van het lid El Abassi over beleid ontwikkelen om onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden te leggen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 67 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de vrije huursector vaak te hoge inkomenseisen worden gesteld door zowel particuliere verhuurders als woningcorporaties, waarbij niet zelden een inkomenseis van viermaal de huurprijs geldt; overwegende dat dergelijke exorbitante inkomenseisen maken dat een aanzienlijk deel van het huursegment onbetaalbaar is voor alleenstaanden, starters en gezinnen uit de lagere inkomensklassen; verzoekt de regering om beleid te ontwikkelen dat onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden legt en deze meer in lijn brengt met de financiële realiteit van de gemiddelde Nederlander, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Abassi over in samenspraak met woningcorporaties criteria vaststellen voor de verkoop van huurwoningen (#:-)
Motie van het lid El Abassi over in samenspraak met woningcorporaties criteria vaststellen voor de verkoop van huurwoningen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 69 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Raad van State aangeeft dat de invoering van de Wet betaalbare huur het risico met zich meebrengt dat verhuurders massaal overgaan tot de verkoop van hun huurwoningen; overwegende dat het behoud van een omvangrijk en divers aanbod van huurwoningen cruciaal is voor het welzijn van de huurmarkt; overwegende dat woningcorporaties een substantieel deel van de huurwoningenvoorraad beheren; verzoekt de regering om in samenspraak met woningcorporaties duidelijke en stringente criteria vast te stellen voor de verkoop van huurwoningen, waarbij verkoop enkel onder strikte voorwaarden en met gedegen motivering plaatsvindt; verzoekt de regering tevens om de Kamer over deze afspraken te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...