Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken (Dossier 36280)
Motie van de leden Paternotte en Brekelmans over opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act uitwerken Motie recht strafrecht Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BREKELMANS Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat volgens het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren digitale en fysieke politieke spionage een omvangrijk probleem is; constaterende dat er onvoldoende zicht is op welke belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden in Nederland actief zijn en welke activiteiten zij hier verrichten; overwegende dat landen als Australië en de Verenigde Staten om die reden een vorm van een Foreign Agents Registration Act kennen, waarbij deze in het geval van de VS belangenbehartigers van buitenlandse mogendheden verplicht zich te registreren en periodiek openbaar te maken wat hun relatie is met de buitenlandse mogendheid, welke activiteiten zij verrichten en welke financiële compensatie zij daarvoor krijgen, waarbij het niet nakomen van die plicht kan leiden tot vijf jaar celstraf; verzoekt de regering de opties voor een Nederlandse Foreign Agents Registration Act (FARA) uit te werken en aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland (Dossier 36280)
Motie van het lid Faber-van de Klashorst over het verbieden van de Islamitische Stichting Nederland Motie recht strafrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID FABER – VAN DER KLASHORST Voorgesteld 24 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • spionage voor Nederland verstrekkende gevolgen kan hebben waaronder het uitoefenen van invloed op onze rechtstaat of de inrichting daarvan; • de door de Minister genoemde diaspora spionage daar een van is; • de imams van de Islamitische Stichting Nederland hun salaris, instructies en vrijdagpreken ontvangen vanuit het Turkse Ministerie van Religieuze Zaken, Diyanet; • de Turkse autoriteit via de Islamitische Stichting Nederland invloed probeert uit te oefenen op onze democratische rechtsstaat en de inrichting daarvan; verzoekt de Minister de Islamitische Stichting Nederland te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...