Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

196 resultaten

Thema-onderzoek islamitisch onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Thema-onderzoek islamitisch onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 38BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 november 2008InleidingOCW heeft onderzoek gedaan naar onrechtmatigheden bij de schoolbesturen in het islamitisch onderwijs. ...

Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 191BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juni 2009Onlangs heb ik u, in aanvulling op het Algemeen Overleg van 8 april jongstleden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam (Dossier 31700-VIII)
Onderzoek naar Early Bird in Rotterdam Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 225BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 augustus 2009In een overleg met uw Kamer op 8 april 2009 is er gesproken over vroeg vreemdetalenonderwijs (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Voortgang voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Dossier 33322)
Voortgang voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in haar procedurevergadering van 2 juli jl. de datum voor de inbreng voor het verslag over de nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Kamerstuk 33 322, nr. ...

Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Dossier 33322)
Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2013 Op 27 november jl. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet. ...

Uitstel verzoek tot informeren over voortgang wetsvoorstel verantwoorde mestafzet (Dossier 33322)
Uitstel verzoek tot informeren over voortgang wetsvoorstel verantwoorde mestafzet Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2012 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft per brief van 7 november jl. aan de staatssecretaris van Economische Zaken verzocht haar te informeren over zijn voornemen betreffende de verdere behandeling van deze wijziging van de Meststoffenwet. ...

Projectplan ex ante evaluatie milieuverantwoorde mestproductie en -afzet (Dossier 33322)
Projectplan ex ante evaluatie milieuverantwoorde mestproductie en -afzet Brief regering ...

Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Dossier 33322)
Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2013 Hierbij stuur ik u de reactie op het verzoek om informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Kamerstuknummer 33 322) van 14 maart 2013. ...

Stand van zaken inzake het sturen van de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (Dossier 33322)
Stand van zaken inzake het sturen van de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2013 Per brief van 11 april heeft de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) mij verzocht de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) uiterlijk 27 juni 2013 naar uw Kamer te sturen en uw Kamer tijdig te informeren als dit niet lukt. ...

Kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer (Dossier 33322)
Kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft verzocht om een kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (Kamerstuk 33 037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer. ...

Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet (Dossier 33322)
Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft aan de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken verzocht om haar te informeren over zijn voornemens betreffende de verdere behandeling van de wijziging van de Meststoffenwet. ...

Fraudebestrijding meststoffenwet (Dossier 33322)
Fraudebestrijding meststoffenwet Brief regering landbouw organisatie en beleid Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2013 Hierbij informeer ik uw Kamer over fraudebestrijding, zoals ik heb toegezegd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht, Kamerstukken 33 322) op 24 september jl. ...

Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming (Dossier 33348)
Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming Brief regering natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Aanstaande donderdag 25 juni staat de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming gepland. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake onderzoek naar regeldruk in het kader van de Wet natuurbescherming (Dossier 33348)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake onderzoek naar regeldruk in het kader van de Wet natuurbescherming Brief regering natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2015 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken in de procedurevergadering van 4 maart 2015 om aan te geven wanneer het onderzoek naar de regeldruk van het wetsvoorstel natuurbescherming en de kabinetsreactie daarop naar verwachting aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden, bericht ik u als volgt. ...

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over het vergassen van ganzen (Dossier 33348)
Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over het vergassen van ganzen Brief regering natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2015 In de Regeling van werkzaamheden van 19 mei jl. heeft uw Kamer verzocht om mijn oordeel hoe om te gaan met het gebruik van CO2-gas voor het doden van ganzen en hoe ik het gebruik van die methode kan inkaderen (Handelingen II 2014/15, nr. 84, Regeling van Werkzaamheden). ...

Reactie op amendementen inzake Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Dossier 33348)
Reactie op amendementen inzake Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) Brief regering natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 In deze brief geef ik u mijn appreciatie van de amendementen die zijn ingediend na de verzending van mijn brief van 30 juni 2015 (Kamerstuk 33 348, nr. 170) over het wetsvoorstel natuurbescherming. ...

Reactie op ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel natuurbescherming (Dossier 33348)
Reactie op ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel natuurbescherming Brief regering natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2015 In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33 348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel (Handelingen II 2014/15, nr. 101). ...

Reactie op de motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte (Dossier 33348)
Reactie op de motie van de leden Graus en Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij akte Brief regering natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Naar aanleiding van de motie van de leden Graus en Dijkgraaf (34 000 XIII, nr. ...