Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

294 resultaten

Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde (Dossier 35925-VII)
Nalevingsverslag GRECO vierde evaluatieronde Brief regering ...

Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2016 Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de door uw Kamer verzochte evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs. ...

Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Dossier 33862)
Kabinetsreactie op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2015 1 Inleiding De leden Bisschop, Van Meenen en Rog hebben een initiatiefwetsvoorstel bij uw Kamer ingediend voor een meer doeltreffende regeling van het onderwijstoezicht. ...

Huwelijkse gevangenschap (Dossier 34775-VI)
Huwelijkse gevangenschap Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2018 1. ...

Kabinetsstandpunt op WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid” (Dossier 34775-VI)
Kabinetsstandpunt op WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid” Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR RECHTSBESCHERMING EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2018 1. ...

Voortgang inzake kabinetsreactie WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid” (Dossier 34775-VI)
Voortgang inzake kabinetsreactie WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid” Brief regering begroting financiën Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2018 1. ...

Kennisgeving van brief advocaat R. Korver inzake Robert M. (Dossier 34775-VI)
Kennisgeving van brief advocaat R. Korver inzake Robert M. Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2017 Afgelopen woensdag heb ik met de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid gesproken over de berichtgeving in de media over Robert M. ...

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2017 op de begroting van het ministerie van VenJ (Dossier 34775-VI)
Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2017 op de begroting van het ministerie van VenJ Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2018 In deze brief wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige mutaties na Najaarsnota (Kamerstuk 34 845, nr. 1) op de begroting van het Ministerie van VenJ. ...

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen (Dossier 34775-VI)
Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen Brief regering ...

Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht (Dossier 34775-VI)
Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht Brief regering begroting financiën Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2018 De meeste problemen worden door mensen zelf opgelost. ...

Jaarverslag Rechtspraak 2017 (Dossier 34775-VI)
Jaarverslag Rechtspraak 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2018 Hierbij bied ik u, conform het bepaalde in artikel 104, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, het jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2017 aan1. ...

Jaarplanning ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018 (Dossier 34775-VI)
Jaarplanning ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2018 Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 7 december 2017, ontvangt u hierbij de planning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 20181. ...

Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s Getuigen’ (Dossier 34775-VI)
Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s Getuigen’ Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2017 Met deze brief reageer ik op het verzoek van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 24 juli 2017 om een reactie op de berichtgeving in dagblad Trouw over de afhandeling van seksueel misbruik binnen de Jehova’s Getuigen. ...

Onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) in relatie tot speciale preventie en re-integratie (Dossier 34775-VI)
Onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) in relatie tot speciale preventie en re-integratie Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2018 Hierbij bied ik uw Kamer het rapport «De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie» aan1. ...

Nader rapport bij het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht (Dossier 34775-VI)
Nader rapport bij het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht Brief regering begroting financiën Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2018 Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. ...

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 4 november 2017 over de gedetineerde Robert M. (Dossier 34775-VI)
Reactie op het artikel in de Volkskrant van 4 november 2017 over de gedetineerde Robert M. Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2017 Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over het artikel dat vandaag in de Volkskrant is gepubliceerd over de gedetineerde Robert M. ...

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 34775-VI)
Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk Brief regering begroting financiën Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2018 De overheid heeft de opgave zich in te spannen om seksueel misbruik en seksueel geweld waar mogelijk te voorkomen. ...

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Brabantse islamgeleerde (74) krijgt geen straf voor verkrachten stiefkind vanwege dementie’ (Dossier 34775-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Brabantse islamgeleerde (74) krijgt geen straf voor verkrachten stiefkind vanwege dementie’ Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 Tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 december jl. ...

Wettelijke experimenteerruimte (Dossier 34775-VI)
Wettelijke experimenteerruimte Brief regering begroting financiën Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2018 Onze samenleving is voortdurend aan verandering onderhevig en dat vraagt om wetgeving die houvast geeft aan mensen en tegelijkertijd ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. ...

Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (Dossier 33054)
Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap Brief regering ...