Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Tussentijdse rapportage in verband met verkiezingen Sint Eustatius (Dossier 35422)
Tussentijdse rapportage in verband met verkiezingen Sint Eustatius Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2020 Inleiding Wegens grove taakverwaarlozing door het eilandsbestuur van Sint Eustatius is in februari 2018, op grond van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius, bestuurlijk ingegrepen. ...

Afschrift van de brief (proposal route-timetable return democracy St. Eustatius) van de drie fractievoorzitters van Sint Eustatius (Dossier 35422)
Afschrift van de brief (proposal route-timetable return democracy St. Eustatius) van de drie fractievoorzitters van Sint Eustatius Brief regering ...

Stand van zaken uitvoering motie Özütok c.s. over de route-tijdtabel (Kamerstuk 35422-8) (Dossier 35422)
Stand van zaken uitvoering motie Özütok c.s. over de route-tijdtabel (Kamerstuk 35422-8) Brief regering bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2021 Op 9 juni 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 80, item 11) heeft uw Kamer de motie van het lid Özütok c.s. ...