Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds (Dossier 35300-B)
Stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2020 Op 18 oktober 2019 informeerde ik u – mede namens de Staatssecretaris van Financiën als medefondsbeheerder – over de stand van zaken van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.1 Ik berichtte u toen dat het streven was om met ingang van 1 januari 2021 een nieuwe verdeling van het gemeentefonds te hanteren. ...

Reactie op verzoek commissie over een reactie op het onderzoeksrapport 'Wethoudersonderzoek 2019' (Dossier 35300-B)
Reactie op verzoek commissie over een reactie op het onderzoeksrapport 'Wethoudersonderzoek 2019' Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2020 In antwoord op het schriftelijk verzoek vanuit de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 21 januari 2020, doe ik u hierbij mijn reactie op het «Wethoudersonderzoek 2019» toekomen. ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen (Dossier 35300-B)
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2019 Bij deze informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de uitvoering van motie met Kamerstuk 35 300 VII, nr. 46. ...

Decembercirculaires over gemeentefonds en provinciefonds 2019 (Dossier 35300-B)
Decembercirculaires over gemeentefonds en provinciefonds 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2019 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019 ter informatie1. ...

Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet (Dossier 35300-B)
Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2019 Bij deze stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, naar aanleiding van mijn toezegging in mijn brief van 19 november1 als reactie op de aangenomen motie 35 300 VII, nr. ...

Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek (Dossier 35300-B)
Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2019 Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Handelingen II 2019/20, nr. 16, item 18) heb ik u toegezegd om samen met de Verenging van Nederlandse Gemeenten te onderzoeken welke aanpassingen aan de trap-op, trap-af systematiek kunnen worden gedaan om de schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen. ...