Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 8
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 8
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Reactie op amendement Van Dam (33000 VII nr. 35) over het vrijmaken van gelden voor gemeenten die te maken hebben met grote aantallen MOE-landers die op grote schaal gehuisvest worden in panden die in particulier bezit zijn (Dossier 33000-VII)
Reactie op amendement Van Dam (33000 VII nr. 35) over het vrijmaken van gelden voor gemeenten die te maken hebben met grote aantallen MOE-landers die op grote schaal gehuisvest worden in panden die in particulier bezit zijn Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2011 Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 17 november 2011 is door lid van Dam (PVDA) het amendement 33 000 VII nr. ...

Invoering 'wethoudersnorm' en salarisgebouw gemeenten (Dossier 33000-VII)
Invoering 'wethoudersnorm' en salarisgebouw gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2011 Op 5 januari 2011 heb ik de Kamer per brief mijn reactie gegeven (32 500 VII, nr. ...

Werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 33000-VII)
Werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2011 Hierbij bied ik u het Werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur aan.1 In het Werkprogramma 2012 zijn vijf adviesonderwerpen opgenomen, waarvan drie voortkomen uit het Werkprogramma 2011, plus twee nieuwe onderwerpen. ...

Reactie op de aangenomen moties die tijdens de begrotingsbehandeling BZK zijn ingediend (Dossier 33000-VII)
Reactie op de aangenomen moties die tijdens de begrotingsbehandeling BZK zijn ingediend Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN IMMIGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2011 Met deze brief en bijlagen informeer ik uw Kamer over de wijze waarop ik de moties, aangenomen tijdens de plenaire behandeling van het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), ten uitvoer zal brengen. ...

Toezegging WGO begroting Binnenlandse Zaken over online raadpleegbare reisdocumentenadministratie en over het aantal aangevraagde jeugd-NIK’s in 2010 en 2011 (Dossier 33000-VII)
Toezegging WGO begroting Binnenlandse Zaken over online raadpleegbare reisdocumentenadministratie en over het aantal aangevraagde jeugd-NIK’s in 2010 en 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2011 In het wetgevingsoverleg van 14 november 2011 over de begroting Binnenlandse Zaken (Hoofdstuk VII) heb ik toegezegd: – nadere informatie te zullen geven over de bedragen in de begroting (artikel 6) voor de online raadpleegbare reisdocumentenadministratie (ORRA); – een overzicht te zullen geven van het aantal jeugd-NIK's dat in voorgaande jaren is uitgeven en welk bedragen daarmee waren gemoeid. ...

Al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters (Dossier 33000-VII)
Al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 In de brief van 24 juni 2011, verzoekt de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om informatie over de in dit jaar al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters. ...

Reactie op amendement Koopmans (33000 VII nr. 52) om het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro (Dossier 33000-VII)
Reactie op amendement Koopmans (33000 VII nr. 52) om het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den haag, 22 november 2011 Hierbij voldoe ik aan mijn toezegging om voor het algemeen overleg met uw Kamer op 22 november 2011 een brief aan u te zenden aangaande het amendement 33 000 VII, nr. ...

Kabinetsreactie "Vertrouwen op democratie" (Dossier 33000-VII)
Kabinetsreactie "Vertrouwen op democratie" Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 In februari 2010 heeft de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) het advies «Vertrouwen op democratie» uitgebracht. ...