Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Actueel overzicht omvang Rijksoverheid in Caribisch Nederland (Dossier 33000-IV)
Actueel overzicht omvang Rijksoverheid in Caribisch Nederland Brief regering ...

Concept-Agenda van de Koninkrijksconferentie 2011 (Dossier 33000-IV)
Concept-Agenda van de Koninkrijksconferentie 2011 Brief regering ...

Problemen bij de benoeming van de Raad van Commissarissen van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten (Dossier 33000-IV)
Problemen bij de benoeming van de Raad van Commissarissen van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten Brief regering ...

WODC onderzoek "De staat van het bestuur van Aruba" (Dossier 33000-IV)
WODC onderzoek "De staat van het bestuur van Aruba" Brief regering ...

Derde rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten (Dossier 33000-IV)
Derde rapportage Voortgangscommissie Sint Maarten Brief regering ...

Rapport van de Commissie van Onderzoek Curaçao "Doe het zelf; Rapport van Commissie van Onderzoek Curaçao, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011" (Dossier 33000-IV)
Rapport van de Commissie van Onderzoek Curaçao "Doe het zelf; Rapport van Commissie van Onderzoek Curaçao, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011" Brief regering ...

Briefwisseling met de regering van Curaçao inzake het rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao "Doe het zelf" (Dossier 33000-IV)
Briefwisseling met de regering van Curaçao inzake het rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao "Doe het zelf" Brief regering ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht over de periode juni 2010 tot en met maart 2011 (Dossier 33000-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht over de periode juni 2010 tot en met maart 2011 Brief regering ...

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 7 september 2011 m.b.t. Caribisch Nederland en werkbezoek Caribisch Nederland (Dossier 33000-IV)
Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 7 september 2011 m.b.t. ...

Verslag van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Caribisch Nederland en een reactie op de notitie van mevrouw Ortega-Martijn (Dossier 33000-IV)
Verslag van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Caribisch Nederland en een reactie op de notitie van mevrouw Ortega-Martijn Brief regering ...

Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen (Dossier 33000-IV)
Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen Brief regering ...

Reactie op motie Van Raak c.s. (33000 IV, nr. 23) inzake het onderzoeken van het lekken van informatie over de Rijksministerraad (Dossier 33000-IV)
Reactie op motie Van Raak c.s. (33000 IV, nr. 23) inzake het onderzoeken van het lekken van informatie over de Rijksministerraad Brief regering ...

Kostenverdeling Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 33000-IV)
Kostenverdeling Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Brief regering ...