Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Vervolgproces van het onderzoek naar de herverdeling van het gemeentefonds (Dossier 33000-B)
Vervolgproces van het onderzoek naar de herverdeling van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2011 Conform mijn toezeggingen van 15 februari 2011 (Kamerstuk 32 500 C, nr. ...

Verwerking efficiencykorting Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in begroting (Dossier 33000-B)
Verwerking efficiencykorting Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in begroting Brief regering begroting financiën Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2011 Tijdens het Algemeen Overleg Bestuursakkoord, op 7 september jl., heb ik toegezegd uw Kamer na Prinsjesdag te informeren hoe de efficiencykorting op de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), die was opgenomen in het Regeerakkoord en die oploopt tot structureel 100 miljoen euro, verwerkt is in de begrotingsstukken. ...

Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds (Dossier 33000-B)
Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2011 In de beantwoording van vragen van uw Kamer aan de minister van OCW (Aanhangsel Handelingen II 2010/11, nr. 2817) is aangegeven dat ik de Tweede Kamer zal informeren over het onderzoek naar zowel de bouwtechnische kwaliteit van onderwijshuisvesting alsmede het verschil tussen feitelijke gemeentelijke uitgaven op het gebied van educatie en het normatieve bedrag in het subcluster onderwijshuisvesting van het gemeentefonds. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (Dossier 33000-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2011 Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de decembercirculaire 2011 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...