Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 (#:-)
Interbestuurlijk toezicht: Bestuurlijk artikel 12 Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 1. ...

Toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht om een overzicht van het aantal beleidsmonitoren (#:-)
Toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht om een overzicht van het aantal beleidsmonitoren Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2011 Hierbij voldoe ik aan mijn toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 14 september 2011 (Handelingen II, 2010/2011, nr. 106, behandeling Wet revitalisering generiek toezicht (32389) u een overzicht te sturen van de terreinen waar zich beleidsmonitoren bevinden. ...

Herziening van het interbestuurlijk toezicht (#:-)
Herziening van het interbestuurlijk toezicht Brief regering bestuur gemeenten provincies Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2011 Het kabinet heeft uw Kamer een jaarlijkse voortgangsrapportage toegezegd inzake de herziening van het interbestuurlijk toezicht. ...