Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Stand van zaken ten aanzien van de besprekingen met Nieuw-Zeeland over het socialezekerheidsverdrag (Dossier 31448)
Stand van zaken ten aanzien van de besprekingen met Nieuw-Zeeland over het socialezekerheidsverdrag Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 448Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)nr. 11BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 maart 2010Naar aanleiding van uw vraag naar de stand van zaken ten aanzien van de besprekingen met Nieuw-Zeeland over het socialezekerheidsverdrag (2010Z03337/2010D09360), deel ik u het volgende mee.Op 8 en 9 februari jl. hebben te Wellington ambtelijke besprekingen plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van mijn ministerie en het Nieuw-Zeelandse Ministry of Social Development over het huidige socialezekerheidsverdrag tussen beide landen. ...

Uitstel beantwoording vragen over het sociale zekerheidsverdrag Nieuw-Zeeland (Dossier 31448)
Uitstel beantwoording vragen over het sociale zekerheidsverdrag Nieuw-Zeeland Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 448Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; ’s-Gravenhage, 18 juli 2007nr. 2BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 september 2008Bij zijn brief van 23 april 2008 (Staten-Generaal, 2007–2008, 31 448, A en nr. 1) heeft de minister van Buitenlandse Zaken u ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42).Naar aanleiding van genoemde brief hebben de leden van de fracties van het CDA en de PvdA enkele algemene vragen gesteld over het socialezekerheidsverdrag met Nieuw-Zeeland.Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van deze Kamervragen niet binnen de gestelde termijn mogelijk is omdat ik nog in afwachting ben van statistische gegevens uit Nieuw-Zeeland.De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J. ...

Toelichting op het uitstel van de beantwoording van vragen inzake goedkeuring van het verdrag inzake de socale zekerheid gesloten tussen Nederland en Nieuw-Zeeland (Dossier 31448)
Toelichting op het uitstel van de beantwoording van vragen inzake goedkeuring van het verdrag inzake de socale zekerheid gesloten tussen Nederland en Nieuw-Zeeland Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 448Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009In het verslag naar aanleiding van de Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42) heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal vragen gesteld (Kamerstuk 31 448, nr. ...

Antwoord op de vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag met Nieuw-Zeeland (Kamerstukken 31 488, nr. 3), voor zover deze vragen betrekking hebben op het verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko (Dossier 31448)
Antwoord op de vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag met Nieuw-Zeeland (Kamerstukken 31 488, nr. 3), voor zover deze vragen betrekking hebben op het verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 448Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 december 2009In uw brief van 2 december jongstleden (31448–9/2009D60983) vraagt u om nog vóór de komende begrotingsbehandeling antwoord te krijgen op de vragen die u hebt gesteld in het verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag met Nieuw-Zeeland (Kamerstukken 31 488, nr. ...