Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Informatie over de beantwoording van de vragen inzake handleiding opgraven en ruimen en model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2011 Bij brief van 24 juni jl. (2011Z13091/2011D34182) is mij namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht de op 21 januari van dit jaar door de commissie gestelde vragen bij de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (30696-35/2011D02900) zo spoedig mogelijk te beantwoorden. ...

Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 december 2010Bij brief van 11 november 2010 (kenmerk 30696-34/2010D44493) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht de Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen toe te zenden. ...

officiƫle publicatie (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Stand van zaken nieuwe regels inzake het ruimen van graven Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 november 2010Bij brief van 15 oktober jl. (2010Z14818/2010D40254) heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd naar de stand van zaken rondom de herziening van de model-beheersverordening begraafplaatsen en de onderliggende handreiking. ...