Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

405 resultaten

Omgevingsloket Online 3 (herdruk) (Dossier 33872)
Omgevingsloket Online 3 (herdruk) Brief regering ...

Alcoholslotprogramma (Dossier 31896)
Alcoholslotprogramma Brief regering verkeer weg Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2010InleidingTijdens het AO Verkeersveiligheid van 11 november jongstleden hebben we onder meer gesproken over de invoering van het alcoholslot. ...

Definitief advies commissie MER Rijnlandroute (Dossier 33400-A)
Definitief advies commissie MER Rijnlandroute Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2012 Op verzoek van uw Kamer heb ik u bij brief van 21 november jl. geïnformeerd over het voorlopig advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) ten aanzien van de Rijnlandroute (Kamerstuk 33 400 A, nr. 18). ...

Toezegging VAO zee- en binnenvaart sluisbedieningstijden Maasroute (Dossier 33400-A)
Toezegging VAO zee- en binnenvaart sluisbedieningstijden Maasroute Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2013 In het VAO zee- en binnenvaart van 14 maart jongstleden (Handelingen II, 2012/13, nr. 62, debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 6 maart 2013 over zee- en binnenvaart) heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de mogelijkheden om de huidige sluisbedieningstijden op de Maasroute te handhaven. ...

Publieksrapportage over het Rijkswegennet 2012 (Dossier 33400-A)
Publieksrapportage over het Rijkswegennet 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2012 Bijgaand ontvangt u de tweede «Publieksrapportage Rijkswegennet» van dit jaar. 1) Het doel van deze rapportage is informatie te bieden over de ontwikkeling van de doorstroming op het hoofdwegennet en de hinder door werkzaamheden. ...

Informatie over laatste stand van zaken subsidie Spoorse Doorsnijdingen (Dossier 33400-A)
Informatie over laatste stand van zaken subsidie Spoorse Doorsnijdingen Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2012 In het Verzamel AO Spoor van 11 oktober 2012 heb ik u toegezegd voorafgaand aan het AO Railveiligheid van 31 oktober 2012 te informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van Spoorse Doorsnijdingen. ...

Voortgang uitwerking projectbeslissing Harlingen-Kornwerderzand (“de Boontjes”) (Dossier 33400-A)
Voortgang uitwerking projectbeslissing Harlingen-Kornwerderzand (“de Boontjes”) Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2013 Op 28 september 2012 heb ik u geïnformeerd over mijn beslissing om de vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (de Boontjes) te verdiepen in 2 fasen (Kamerstuk 33 400 A, nr. 4). ...

Formele standpunt over de A13/16 (Dossier 33400-A)
Formele standpunt over de A13/16 Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2013 Nu de besluitvorming over de verwerking van de bezuinigingen definitief is stuur ik u bij deze het formele standpunt over de A13/16. ...

Onderzoeksresultaten ecologische effecten windmolens op zee (Dossier 33400-A)
Onderzoeksresultaten ecologische effecten windmolens op zee Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2012 Tijdens het notaoverleg over het MIRT, onderdeel Water, op 13 december 2010 (Kamerstuk 32 500 A, nr. 74) heeft de toenmalig staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uw Kamer toegezegd de resultaten van de onderzoeken naar onder andere de effecten van het realiseren van windmolenparken op zee toe te zenden. ...

Voorlopig advies van de commissie MER inzake de Rijnlandroute (Dossier 33400-A)
Voorlopig advies van de commissie MER inzake de Rijnlandroute Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft mij tijdens de procedurevergadering van 24 oktober jl. verzocht om de commissie te informeren over de bevindingen van de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) ten aanzien van de Rijnlandroute en de gevolgen daarvan voor dit project. ...

Reactie op de motie van de leden Kuiken en Elias over een pilotstatus voor het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (Dossier 33400-A)
Reactie op de motie van de leden Kuiken en Elias over een pilotstatus voor het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2013 Op 25 april 2013 heeft uw Kamer de motie Kuiken/Elias (Kamerstuk 33 400 A, nr. 76) aangenomen, waarin u de regering verzoekt de Kamer uiterlijk 15 juni a.s. te informeren of het mogelijk is het project GOL een pilotstatus toe te kennen, waardoor het project een voorbeeld kan vormen voor publiek-private samenwerking bij infraprojecten elders in Nederland. ...

Voorkeursbeslissing inzake Volkeraksluizen (Dossier 33400-A)
Voorkeursbeslissing inzake Volkeraksluizen Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 april 2013 De MIRT-verkenning Capaciteit Volkeraksluizen is afgerond. ...

Effecten van het Sociaal Akkoord op het MIRT-programma (Dossier 33400-A)
Effecten van het Sociaal Akkoord op het MIRT-programma Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2013 Naar aanleiding van het Notaoverleg MIRT op maandag 8 april en in aanloop naar de stemming die hier dinsdag aanstaande op volgt, informeer ik uw Kamer over de effecten van het donderdagavond gesloten Sociaal Akkoord voor het Infrastructuurfonds. ...

Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Dossier 33400-A)
Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2013 Zoals toegezegd bij brief van 17 januari 2013 (Kamerstuk 33 400 A, nr. 43) geven wij u hierbij een toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds en de gevolgen daarvan voor het aanlegprogramma. ...

Halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Tracéwet projecten (Dossier 33400-A)
Halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Tracéwet projecten Brief regering begroting financiën Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2013 Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris, over de voortgangsrapportage voor projecten, zoals bedoeld in Hoofdstuk IV Artikel 24 van de Tracéwet. ...

Onderzoek Commissie Schoof over verbreding A27 Amelisweerd (Dossier 33400-A)
Onderzoek Commissie Schoof over verbreding A27 Amelisweerd Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2013 De Ring Utrecht maak onderdeel uit van een breed pakket aan infrastructurele en mobiliteitsmaatregelen dat nodig is om de bereikbaarheid van de regio Midden Nederland en van de Draaischijf Nederland te verbeteren. ...

Rapporten m.b.t. het project MKBA T-structuur Eindhoven (Dossier 33400-A)
Rapporten m.b.t. het project MKBA T-structuur Eindhoven Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2013 In het Nota Overleg MIRT van 8 april 2013 is ook gesproken over het project Ruit Eindhoven. ...

Startbeslissing Verkenning A2 ’t Vonderen - Kerensheide (Dossier 33400-A)
Startbeslissing Verkenning A2 ’t Vonderen - Kerensheide Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2013 Hierbij deel ik u mede dat ik heden de Startbeslissing heb vastgesteld voor het wegproject A2 ’t Vonderen–Kerensheide. ...

Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2012, inclusief Jaaroverzicht 2012 (Dossier 33400-A)
Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2012, inclusief Jaaroverzicht 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 Februari 2013 Bijgaand ontvangt u de derde «Publieksrapportage Rijkswegennet» over 20121. ...

Startbeslissingen MIRT Verkenningen A58 en N65 (Dossier 33400-A)
Startbeslissingen MIRT Verkenningen A58 en N65 Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2013 Hierbij meld ik u, dat ik in de provincie Noord-Brabant twee MIRT-verkenningen ga starten1. ...